Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Każda gmina będzie mogła stworzyć strefę czystego transportu

Obowiązkowe strefy czystego transportu w największych miastach oraz możliwość tworzenia ich we wszystkich pozostałych gminach - takie rozwiązania znalazły się w założeniach do projektu noweli ustawy o elektromobilności.

   Powrót       27 października 2020       Planowanie przestrzenne   

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych(1). Jak wyjaśniono, nowe przepisy będą implementować przepisy unijne, jak i zalecenia resortu klimatu i środowiska dotyczące elektromobilności. Projekt miałby zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2021 roku. Jak podkreślono w uzasadnieniu, w projektowanych przepisach stworzone zostały narzędzia, po wprowadzeniu których spodziewany jest szybszy rozwój elektromobilności oraz ekologicznego transportu poprzez stworzenie bodźców dla branży oraz obywateli.

Czytaj też: Sześciokrotnie przekraczamy normy zanieczyszczenia

Na bazie dotychczasowych doświadczeń proponuje się wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady tworzenia stref czystego transportu. Mają one na celu wyznaczenie obowiązku tworzenia stref w miastach liczących powyżej 100 000 tys. mieszkańców oraz wprowadzenie możliwości ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców, jak również wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref.

W założeniach zaproponowano też wprowadzenie regulacji pozwalających w przejrzysty i sprawny sposób tworzyć uprzywilejowane pasy ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu w miastach, w miejscach gdzie występują stałe utrudnienia w jego płynności. Projektowane zmiany mają na celu stworzenie systemu określającego sposób działania samorządów z GDDKiA w celu ich wyznaczania. Na podstawie złożonego wniosku zostanie dokonana ocena zasadności jego wytyczenia. Zaproponowano też uregulowanie procedury mającej na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania. Chodzi o określenie przypadków, w jakich wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia będzie mogła wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości.

Zwolnienie z opłat drogowych i środowiskowych

W założeniach projektu przewidziano także zwolnienie z opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe i autobusy). Ma to pomóc m.in. w znaczącym zmniejszeniu poziomu szkodliwych emisji w transporcie oraz poprawie stanu środowiska. Regulacja przewiduje też rozszerzenie uprawnień inspektorów UDT o możliwość przeprowadzania kontroli okresowych i doraźnych. "Uprawnienia kontrolne dla UDT zostaną poszerzone o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania" - wyjaśniono.

Projekt przewiduje ponadto obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r9547372,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych-or.html
http://Szczegóły tutaj:

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023)InnoEnergy Skills Institute i ManpowerGroup razem podnoszą kwalifikacje pracowników z sektora zielonej energii (27 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Jest propozycja rozmieszczenia ogólnodostępnej infrastruktury ładowania oraz tankowania wodoru (27 września 2023)Lasy Państwowe a wielkoskalowa energetyka słoneczna (26 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony