Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Ruszają studia podyplomowe „Klimat i Energia”

   Powrót       27 września 2021       Management   

- Wierzymy w efekty mnożnikowe, które te dobrze zainwestowane w rozwój kapitału ludzkiego pieniądze, przyniosą nam wszystkim i środowisku – powiedziała wiceminister Małgorzata Golińska podczas inauguracji studiów podyplomowych w zakresie „Klimat i Energia” oraz „Business Intelligence w ochronie środowiska”, organizowanych po raz pierwszy przez Instytut Ochrony Środowiska-PIB i dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie odbyło się 24 września 2021 r. w Warszawie.

Wiceminister Małgorzata Golińska zwróciła uwagę na ogromne potrzeby edukacyjne w zakresie, którym zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. - To pole dla celowej i rozsądnej interwencji państwa w działanie wolnego rynku edukacji podyplomowej – zbyt mało wciąż mamy wszechstronnie wyedukowanych specjalistów. Tematyka zrównoważonego rozwoju, choć znajduje się w centrum debaty publicznej na świecie, wciąż jest u nas zagadnieniem dość niszowym – dodał.

Czytaj: Powstanie nowy kierunek studiów podyplomowych w zakresie "Ekokryminologii"

Studia podyplomowe „Klimat i Energia”

Studia podyplomowe „Klimat i Energia(1)” są studiami specjalistycznymi, odbywającymi się w trybie niestacjonarnym i trwającymi dwa semestry. Problematyka zmiany klimatu będzie przedstawiona jako czynnik determinujący przygotowywaną politykę Europejskiego Zielonego Ładu, a także Politykę energetyczną państwa i wynikające z niej konsekwencje dla miksu energetycznego Europy i Polski, a także dla strategii rozwoju JST i przedsiębiorstw. Program studiów obejmuje trzy komponenty: zagadnienia ekonomiczne, kwestie prawne z zakresu prawa międzynarodowego, prawa unijnego i ich konsekwencji dla warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, a także obszar wiedzy praktycznej z zakresu programowania rozwoju regionalnego i przedsiębiorstw zgodnie z zasadami ZR.

Komponent z obszaru nauk ekonomicznych obejmuje ekonomię zrównoważonego rozwoju nastawioną na metody wyceny zasobów środowiska naturalnego i zasady rachunku ekonomicznego, szczególnie z uwzględnieniem kosztów społecznych i korzyści społecznych wynikających z użyteczności zasobów środowiskowych dla dobrostanu społeczeństwa. Drugi przedmiot obejmuje zagadnienia związane z ekonomią energii, kształtowanie miksu energetycznego i konsekwencjami dla zmian klimatycznych.

Komponent drugi obejmuje zagadnienia z obszaru prawa międzynarodowego oraz prawa UE w zakresie związanym z zasadami Zrównoważonego Rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju – SDGs (poziom globalny). Obejmuje także zagadnienia wymagań co do monitoringu źródeł emisji i kwestie udziału społeczeństwa w postępowaniach oceny oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji.

Trzeci komponent programu ma stanowić praktyczne rozwinięcie zasad i regulacji w postaci warsztatów z zakresu praktycznych aspektów planowania rozwoju JST oraz przedsiębiorstw regionu z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich, wszelkich obowiązujących regulacji, a także wykorzystania dostępnych środków krajowych i UE do realizacji programów i strategii rozwojowych.

Czytaj: Bez znajomości prawa ochrony środowiska nie można dziś podejmować racjonalnych decyzji biznesowych

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Studia podyplomowe Klimat i Energia
https://ios.edu.pl/studia-podyplomowe/klimat-i-energia/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstanie nowy kierunek studiów podyplomowych w zakresie "Ekokryminologii" (23 września 2021)Anna Kornecka powołana na Pełnomocnika Ministra ds. Inwestycji i Zielonego Ładu (09 sierpnia 2021)Praca w energetyce wiatrowej: pewna przyszłość (05 lipca 2021)Bez znajomości prawa ochrony środowiska nie można dziś podejmować racjonalnych decyzji biznesowych (09 czerwca 2021)Powołanie Pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej (08 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony