Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Małopolscy samorządowcy o finansach JST i gospodarce odpadami

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wystąpiło do rządu o pilną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak argumentują, chodzi o ograniczenie wzrostu cen za odbiór odpadów.

   Powrót       03 listopada 2020       Odpady   

Małopolscy samorządowcy zwrócili uwagę na wyraźną tendencję pogarszania się sytuacji finansowej JST. Ocenili, że mają na to wpływ zmiany w ustawach podatkowych, przesunięcie na samorządy zadań realizowanych do tej pory z budżetu centralnego oraz pandemia COVID-19. W opinii Stowarzyszenia szczególnie negatywnie na samorządy wpłynął rok 2020, w którym w wyniku wcześniejszych zmian ustawowych w podatku od osób fizycznych nastąpił duży spadek dochodów JST z udziałów w PIT. Te straty nie zostały samorządom zrekompensowane. Dodatkowo w związku z pandemią COVID-19 JST notują znaczne spadki w dochodach własnych (np. podatkach od czynności cywilnoprawnych, transportu).

PIT, CIT i odpady

Stowarzyszenie zaapelowało do rządu i parlamentu o wprowadzenie, w porozumieniu z JST, pilnych zmian w ustawach zapewniających gminom, powiatom i województwom dochody z udziału w podatkach PIT i CIT na poziomie z roku 2019 oraz zwiększenie subwencji, tak aby realnie pokrywała koszty.

W stanowisku w sprawie gospodarki odpadami małopolscy samorządowcy zwrócili uwagę na rosnące koszty odbioru odpadów oraz problemy przedsiębiorców z ich odbiorem i przetwarzaniem. Przypomnieli, że gminy samodzielnie ustalają stawki za wywóz odpadów, nie mogą jednak dowolnie narzucać cen. Koszt usługi jest oparty o maksymalne stawki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy mogą żądać od osób niesegregujących nawet czterokrotnie wyższych opłat niż od mieszkańców, którzy zdecydują się na segregację.

Niestety decyzje gmin są często uzależnione od stawek narzucanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów. W wielu regionach usługi odbioru odpadów świadczy tylko jeden podmiot, a brak konkurencji często skutkuje niebotycznymi opłatami dla mieszkańców. Zgodnie z przepisami system gospodarki odpadami musi się samodzielnie finansować. Gmina nie może z własnego budżetu dopłacać do tego systemu.

Zamrożenie opłaty marszałkowskiej

W tym kontekście Stowarzyszenie zwróciło się do rządu o pilną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proponuje m.in. zamrożenie tzw. opłaty marszałkowskiej, która ustalana jest rozporządzeniem Rady Ministrów, wydłużenie okresu magazynowania odpadów komunalnych, możliwość zagospodarowania frakcji wysokoenergetycznej przez składowanie, konieczność przystąpienia do gminnego systemu właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zwiększenie ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP
Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozporządzenie doprecyzuje nazwy frakcji odpadów, trwają konsultacje (27 listopada 2020)Powołanie spółki GZM – Czysta Energia zakwestionowane przez WSA (26 listopada 2020)Przepis na sukces gospodarki odpadami w Gdyni? System przyjazny i wygodny dla użytkownika (23 listopada 2020)Łódź: Od lutego podwyżki opłat za odpady (20 listopada 2020)W resorcie klimatu i środowiska powstał zespół, by promować m.in. kogenerację z odpadów (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony