Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Młodszy specjalista ds. obsługi klienta Eneris Surowce S.A.
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

System gospodarowania elektrośmieciami pod ostrzałem Najwyższej Izby Kontroli

a+a-    Powrót       07 czerwca 2017       Odpady   

Zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce jest pełne nieprawidłowości. Brakuje standardów przetwarzania, a system sprawozdawczy nie jest źródłem rzetelnych i wiarygodnych danych dla rynku - wynika z najnowszego raportu NIK.

Częsta wymiana sprzętu elektrycznego i elektronicznego powoduje znaczny wzrost strumienia elektroodpadów, które ze względu na możliwą zawartość wielu niebezpiecznych substancji (np. ołów, rtęć, azbest, brom lub kadm) stanowią zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby tego rodzaju sprzętu pozbywać się w prawidłowy sposób , oddając go np. do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów, a nie pozostawiać na dzikich wysypiskach śmieci lub w lasach i osiedlowych śmietnikach. Niekorzystną dla środowiska praktyką jest też nieprofesjonalny demontaż poza zakładami przetwarzania (najczęściej w punktach skupu złomu) lub w zakładach przetwarzania o niskim standardzie.

Są równi i równiejsi

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli ok. 40 proc. obiegu zużytego sprzętu (ZSEE) odbywa się na podstawie fałszywej dokumentacji. Ponad połowa skontrolowanych podmiotów prowadzących działalność w zakresie jego zbierania lub przetwarzania nie spełniała z kolei warunków w zakresie właściwego wyposażenia, magazynowania i przetwarzania sprzętu. Firmy - niezgodnie z ustawą - umieszczają też zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami oraz zbierają sprzęt niekompletny. Kontrole podmiotów zbierających i przetwarzających były zdaniem NIK prowadzone powierzchownie i ograniczały się do weryfikacji spełnienia wymogów formalnych i technicznych. W wielu przypadkach (m.in. za nieprawidłowości w ewidencjonowaniu odpadów oraz niezłożenie do Głównego Inspektora wniosku o wpis do rejestru GIOŚ) inspektorzy WIOŚ odstępowali od wymierzenia kar, poprzestając na pouczeniu. W okresie objętym kontrolą zastosowano 358 pouczeń i wymierzono 78 mandatów, ale w opinii NIK ukaranych powinno być znacznie więcej.

Nie trzeba zmieniać ustawy

Większość skontrolowanych podmiotów nie wywiązywała się też z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów bądź wykonywała go niezgodnie ze stanem faktycznym. - Nadzór Inspekcji Ochrony Środowiska nad funkcjonowaniem systemu był niewystarczający - czytamy w raporcie NIK. Wydane w 2010 r. przez Głównego Inspektora "Wytyczne do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" nie zostały zaktualizowane pomimo wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. nowej ustawy o ZSEE. W związku z tym NIK wnosi do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie szczegółowych wytycznych określających sposób postępowania w trakcie kontroli podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, uwzględniających m.in. przeprowadzanie kontroli krzyżowych. NIK apeluje też do Ministra Środowiska o określenie w wydanym na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozporządzeniu wymagań dla procesów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub dla instalacji do przetwarzania tych odpadów oraz wymagań dla odpadów powstających w wyniku tych procesów.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

69 proc. badanych uważa, że producenci skracają czas sprawności urządzeń. Nowe przepisy mogą wiele zmienić (06 grudnia 2019)Elektrorecykling w Polsce i Europie – branża widzi niespójności w regulacjach prawnych (12 listopada 2019)Prawidłowa segregacja dotyczy także odpadów zmieszanych (20 września 2019)Trwa dogaszanie pożaru elektroodpadów w woj. świętokrzyskim (19 lutego 2019)Pożar odpadów pogorszył jakość powietrza w Szczecinie (21 września 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony