Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Transport odpadów w systemie SENT. Opublikowano rozporządzenie

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzaniem, od 22 lutego br. transport odpadów do Polski lub ich tranzyt przez kraj będzie musiał zostać zarejestrowany w systemie SENT. Określono kilka wyjątków od tej zasady.

   Powrót       28 stycznia 2022       Odpady   

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2022 poz. 178).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 lutego br.

Rejestracja transportu odpadów w systemie SENT

Wejście w życie rozporządzenia oznaczać będzie, że od 22 lutego br. przewóz odpadów do Polski, a także ich tranzyt przez terytorium kraju transportem drogowym oraz kolejowym, będzie musiał być zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT).

Obowiązek ten, jak czytamy w rozporządzeniu, dotyczyć będzie towarów będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151), które podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, bez względu na ich ilość w przesyłce. Jak wskazuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dotyczy to „wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska”. - Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg – wskazuje GIOŚ.

Jak wskazuje GIOŚ, „konsekwencją wprowadzonych przepisów będzie nałożenie odpowiednio na podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji”. Przewoźnicy zostaną dodatkowo zobowiązani do udostępnienia danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj. Zachęcamy także do zapoznania się z Bazą Aktów Pranych Teraz Środowisko.

Czym jest i jak zarejestrować się w systemie SENT?

System SENT prowadzony jest przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Służy do monitorowania za pomocą metod teleinformatycznych transportu i tranzytu przez terytorium Polski tzw. towarów wrażliwych – alkoholu, tytoniu, paliw silnikowych czy olei smarowych. Utworzony został na mocy przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Podmioty zobowiązane do zgłoszenia przewozu w ramach systemu SENT dokonać będą musiały rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Szczegółową instrukcję dotyczącą rejestracji w systemie zamieszczono na stronach PUESC(1) oraz w załączniku opublikowanym przez GIOŚ(2).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=622601587
2/ Szczegóły tutaj:
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/mpo/zasady_rejestracji_w_SENT2.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świętokrzyskie WIOŚ i ITD będą razem walczyć z nielegalnymi składowiskami odpadów (12 maja 2022)Zatrzymanie w związku z nielegalnym transportem chemikaliów w woj. świętokrzyskim (02 maja 2022)GIOŚ: wartość szarej strefy może stanowić 30-40% wartości całej gospodarki odpadami w Polsce (22 kwietnia 2022)Zatrzymano transport z 18 t nielegalnych odpadów. Sprawą zajęła się prokuratura (19 kwietnia 2022)18 osób z zarzutami za nielegalne składowanie odpadów (04 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony