Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Szkolenie on-line “Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan”

   Powrót       30 sierpnia 2022       Woda       Artykuł promocyjny   
Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan

Instytut Edukacji Środowiskowej oraz firma Ścieki Polskie zapraszają na bezpłatne szkolenie on-line dotyczące zmian w funkcjonowaniu sektora wod-kan po nowelizacji Prawa wodnego. Podczas spotkania, które odbędzie się 8 września 2022 r. o godz. 10:00, omówione zostaną m.in. nowe obowiązki ewidencyjne, kontrolne i sprawozdawcze w zakresie nieczystości ciekłych oraz nowy katalog kar. Szkolenie poprowadzi mecenas Mikołaj Maśliński.

Za sprawą nowelizacji Prawa wodnego, 9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Co istotne, reforma ta przewiduje daleko idące zaostrzenie przepisów dotyczących odbioru nieczystości ciekłych. Przejawem tego będą obligatoryjne kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, nowelizacja Prawa wodnego przewiduje nieznany dotąd katalog kar dla gmin, które nie wypełniły wymagań określonych w dyrektywie 91/271 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wprawdzie większość zmian objętych nowelizacją dotyczy bezpośrednio gmin, to jednak zmiany systemowe mogą w istotny sposób wpłynąć na sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Otóż, wzmożona kontrola szamb oraz POŚ może doprowadzić do zwiększonego zrzutu nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych. Ponadto, wiele przedsiębiorstw wod-kan samodzielnie prowadzi działalność w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. W rezultacie przedsiębiorstwa te będą musiały dostosować sposób prowadzenia swojej działalności do nowych wymagań (np. w zakresie zezwoleń, czy rozszerzonej sprawozdawczości).

Mając to na uwadze, zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które ma na celu zaprezentować najważniejsze zmiany Prawa wodnego z punktu widzenia podmiotów działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W trakcie spotkanie omówimy:

  • Dyrektywę ściekową i jej wpływ na gospodarkę wod-kan w Polsce
  • Nowelizację Prawa wodnego z 7 lipca 2022 r. w kontekście aglomeracji wodno-ściekowych
  • Nową definicję nieczystości ciekłych
  • Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych
  • Obowiązki gmin
  • Obowiązki podmiotów odbierających nieczystości ciekłe
  • Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan w obliczu nowych przepisów
  • Zmiany w prawie a rozwój firm asenizacyjnych - zakup i dzierżawa pojazdów asenizacyjnych
  • Możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych ułatwiających wypełnienie nowych obowiązków przedsiębiorstw wod-kan

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pracowników oczyszczalni ścieków oraz firm asenizacyjnych.

Spotkanie jest bezpłatne, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegóły szkolenia: https://sciekipolskie.org/wplyw-nowelizacji-prawa-wodnego-na-funkcjonowanie-przedsiebiorstw-wod-kan/

Źródło: Ścieki Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony