Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.05.2021 14 maja 2021

Termin przesyłania danych do aktualizacji KPOŚK przedłużony do 29 marca

   Powrót       17 marca 2021       Woda   

Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się ustawowy proces wyznaczania aglomeracji ściekowych, realizowany przez samorządy poprzez uchwalenie nowych, obowiązujących aktów prawa miejscowego w tym zakresie. Większość aglomeracji zaktualizowało swoje obszary i dostosowało planowane działania do nowej perspektywy finansowej do 2027 r.

Czytaj: [Wywiad] Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez gminy, Ministerstwo Infrastruktury, przy współpracy z PGW Wody Polskie, uruchomiło proces umożliwiający władzom samorządowym weryfikację danych w zakresie inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników(1).

Zapisy szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie ankiety i formularza aktualizacyjnego będą kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

W związku z powyższym Wody Polskie zwracają się do wszystkich aglomeracji o uzupełnienie ankiet zgodnie z zakresem obowiązującej uchwały, nawet jeżeli przekazywały stosowne wyjaśnienia na potrzeby konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK, które trwały od 6 do 27 listopada 2020 r.

Czytaj: Czy Polska zapłaci karę z tytułu niewdrożenia dyrektywy ściekowej?

Skany należy przesłać mailowo

Wypełnione ankiety aktualizacyjne oraz formularz zgłoszenia można przekazywać (w formie skanów podpisanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osobę upoważnioną oraz w tożsamej formie elektronicznej w wersji edytowalnej) na adres mailowy kposk@mi.gov.pl oraz do wiadomości na adres e-mail właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 r.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pliki z materiałami oraz wstępnie wypełnione ankiety aktualizacyjne w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej znajdują się na stronie PGW Wody Polskie.
https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1712-termin-przesylania-danych-do-aktualizacji-kposk-przedluzony-najnowsze-informacje

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe (03 lutego 2021)Czy Polska zapłaci karę z tytułu niewdrożenia dyrektywy ściekowej? (16 grudnia 2020)Konsultacje społeczne VI AKPOŚK (09 listopada 2020)Krajowy Plan Odbudowy – polska odsłona dopiero w 2021 r., ale i na arenie unijnej opóźnienie (22 października 2020)Prawie 1,3 tys. aglomeracji objętych unijną procedurą naruszenia dyrektywy ściekowej (09 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony