Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Sejmowe komisje za niewielkimi zmianami w przepisach dot. uwalniania i transferu zanieczyszczeń

   Powrót       16 września 2021       Ryzyko   

Sejmowe komisje poparły kilka poprawek precyzujących i legislacyjnych do projektu zmian w ustawach o ochronie środowiska i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych. Nowe przepisy dotyczą głównie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o emitowanych zanieczyszczeniach.

Połączone sejmowe komisje ds. energii oraz środowiska rozpatrzyły w środę projekt noweli Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

Chodzi głównie o dostosowanie prawa w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Według autorów projektu, nowe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia liczby dokumentów przekazywanych do KE. Projektowane przepisy dotyczą także kar pieniężnych nakładanych na prowadzących instalację. W projekcie m.in. wprowadza się obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Sankcje administracyjne

Projektowane przepisy wprowadzają też nowe sankcje administracyjne dla prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł będzie mogła być nakładana za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu. Kara może zostać nałożona za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów. Nowe przepisy wprowadzają też karę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład. Jej wysokość określono na 200 zł.

Nowela wprowadza również widełki (od 500 do 5 tys. zł) kary za niezapewnienie przez prowadzącego instalację odpowiedniej jakości przekazywanych danych. W trakcie posiedzenia sejmowych komisji posłowie PiS chcieli podnieść górną granicę kary - do 25 tys. zł. Ostatecznie wycofali się jednak z tej zmiany. Przy tym punkcie swoje wątpliwości zgłosili również legislatorzy sejmowi i odnosiły się one do "jakości przekazywanych danych". Postulowali oni, aby doprecyzować ten przepis i spowodować, by nie był on uznaniowy. Także komisje zwróciły się do przedstawicieli resortu klimatu i środowiska, aby do drugiego czytania ministerstwo postarało się zaproponować poprawkę, która doprecyzowałaby ten przepis.

Nowe przepisy regulują też kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co wynegocjowano ws. bioróżnorodności? Szczegóły z COP15 (21 października 2021)Europejski Instytut Innowacji i Technologii przeznacza 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu (19 października 2021)Badania środowiskowe gruntu – skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego (18 października 2021)Kontrole Wód Polskich dot. urządzeń wodnych odprowadzających do rzek ścieki lub wody opadowe (14 października 2021)Jest nowy projekt zmian w mazowieckiej uchwale antysmogowej (12 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony