Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Małymi krokami do wielkich zmian w energetyce

Pakiet „Czysta energia” jest bezprecedensowym zestawem ośmiu aktów prawnych, który jasno określa kierunki i sposoby transformacji. Ewolucyjne zmiany mają doprowadzić do wielkich zmian. Na ich wdrożenie zostało nie więcej niż dwa lata.

   Powrót       17 września 2019       Energia   

Forum Energii opublikowało opracowanie pt. „Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” na energetykę(1)”, w której analizuje, z jakimi zmianami będzie musiał liczyć się polski sektor energetyczny. A co za tym idzie, jakich zmian mogą spodziewać się konsumenci. Motorem tej transformacji są: postęp technologiczny, potrzeba redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz większa dbałość o środowisko naturalne.

Paweł Wróbel z Gate Brussels, autor raportu, wskazuje, że wprowadzenie pakietu w życie wiązać się będzie dla wszystkich państw członkowskich z kilkoma paradygmatami. Po pierwsze OZE. - Unia Europejska dąży do przestawienia dużej części produkcji energii na odnawialne źródła − i jest to trend nieodwracalny. U podstaw leży realizacja unijnego celu w wysokości co najmniej 32 proc. OZE w 2030 r. Polska najprawdopodobniej znajdzie się w gronie państw, które nie wypełnią celu na rok 2020, będzie jednak musiała przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł. Na nadrobienie opóźnień otrzyma tylko dodatkowy rok – wyjaśnia.

Wytwórcy energii a model zarządzania

Kolejna sprawa to nowoczesny unijny rynek energii, który ma być oparty na bardzo dużej liczbie małych wytwórców energii. Stąd pakiet wprowadza i promuje nowe podmioty na rynku – prosumentów, społeczności energetyczne, podmioty indywidualne lub działające wspólnie, np. mieszkańców budynków jednorodzinnych, wielomieszkaniowych, przedsiębiorstwa czy organy lokalne. Wytwarzanie energii na własny użytek ma być coraz powszechniejsze i łatwiejsze.

Wreszcie UE zakłada, że współpraca na poziomie unijnym oraz regionalnym stanie się podstawą tworzenia polityki energetycznej przez państwa członkowskie. To kluczowa zmiana w stosunku do dotychczasowej praktyki. Krajowe plany energetyczno-klimatyczne mają być drogowskazem dla branży, inwestorów oraz wszystkich uczestników transformacji. Jak akcentuje Paweł Wróbel, w ich tworzeniu coraz większą rolę będzie odgrywać KE oraz unijne państwa sąsiednie, a współpraca regionalna w wielu obszarach będzie obowiązkowa. Fakt, że krajowe plany wszystkich państw członkowskich są jawne i przygotowywane według jednego schematu, ma zapewnić ich spójność i porównywalność. Tym samym możliwym będzie wskazanie liderów, ale i tych, którzy radzą sobie najgorzej(2).

Zamiast rynku mocy, wzmocnienie prosumentów

Pakiet „Czysta energia” ogranicza przyznawanie pomocy publicznej dla jednostek konwencjonalnych, w szczególności węglowych, emitujących duże ilości CO2. Po pierwsze, ze względu na ochronę konsumentów przed nadmiernymi kosztami, po drugie, z uwagi na wyeliminowanie wsparcia dla inwestycji szkodzących środowisku. Rynek mocy ma stać się ostatecznością, za to państwa członkowskie są zobligowane do tego, by konsumenci mogli stać się prosumentami energii odnawialnej. I uwaga, prosument ma prawo wytwarzać taką energię na własne potrzeby, a także ją magazynować i sprzedawać jej nadwyżki. Jest chroniony przed dyskryminacyjnymi, nieproporcjonalnymi opłatami i procedurami za energię wprowadzoną do sieci lub z niej pobraną.

W celu wzmocnienia rynku czystej energii dopuszczono działanie nowych podmiotów zdefiniowanych jako „społeczności energii odnawialnej” (ang. renewable energy communities).

Prawa klientów i inteligentne liczniki

Ważne miejsce w pakiecie to wzmocnienie praw klientów na rynkach energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Np. państwa członkowskie zapewniają, że odbiorcy końcowi, którzy mają zainstalowany tzw. inteligentny licznik, będą mogli się zwrócić co najmniej do jednego dostawcy i każdego dostawcy z ponad 200 tys. odbiorców końcowych o zawarcie umów z dynamicznymi cenami energii elektrycznej. Ta regulacja będzie wprowadzona najpóźniej od początku 2021 roku. Z kolei konsumenci zyskają prawo zmiany dostawcy w ciągu trzech tygodni (od 2026 r. w ciągu 24 godzin), bez dodatkowych opłat przynajmniej dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Dodatkowo m.in. państwa członkowskie mają obowiązek stworzenia ogólnodostępnych, czytelnych i bezpłatnych narzędzi on-line do porównywania ofert na dostawy energii elektrycznej.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Raport do pobrania tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7596-malymi-krokami-do-wielkich-zmian.pdf
2/ Przypomnijmy, że w polskiej debacie publicznej brak obecnie informacji ze strony rządu, na jakim etapie jest przygotowywanie ostatecznej wersji Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Dokument musi być gotowy do końca br.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Decyzja zasadnicza MKiŚ dot. budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem reaktorów modułowych typu SMR (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)2,018 bln euro na zieloną transformację. Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw (29 kwietnia 2024)Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony