Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Treść nowelizacji ustawy OOŚ opublikowana

   Powrót       18 września 2023       Planowanie przestrzenne   

W ubiegły piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dn. 13 lipca 2023 r. zmieniającą ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa ocenowa (znana też jako ustawa OOŚ).

Z jej treści dowiadujemy się m. in. o tym, jakie podmioty mają przekazywać informacje z art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Są to:

  • Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
  • Organ gminy właściwej przedmiotowi postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje te mają być przekazywane za pomocą strony podmiotu w Biuletynie Informacji Publicznej. Dane te będą publikowane na czas nie krótszy niż rok.

Czytaj też: Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych

W art. 39 ust. 2 dodano punkt 3. mówiący, iż do niezbędnej dokumentacji projektu należy załączyć prognozę oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy dla projektu jest przeprowadzana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Ustalono także nowe zasady w kwestii przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko, dodając art. 59a. Dotyczy on przystąpienia do:

  1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko, jeśli istnieje znaczące ryzyko takiego oddziaływania;
  2. Analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
  3. Ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko w nawiązaniu do wniosku o decyzję środowiskową.

To tylko przykładowe zmiany, a szerszy ich zakres przedstawiliśmy w artykule: Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej.

Ustawa budziła wiele kontrowersji, m.in. prowokując apel 80 organizacji o jej odrzucenie na etapie prac parlamentarnych.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Elektrownie wodne w cieniu wiatraków? Cichy aspekt głośnej sprawy (06 grudnia 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Manifest 100 dni. Apel do komitetów wyborczych ws. działań kluczowych dla klimatu i środowiska (16 sierpnia 2023)Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych (31 lipca 2023)Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy ocenowej (14 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony