Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Treść nowelizacji ustawy OOŚ opublikowana

   Powrót       18 września 2023       Planowanie przestrzenne   

W ubiegły piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dn. 13 lipca 2023 r. zmieniającą ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa ocenowa (znana też jako ustawa OOŚ).

Z jej treści dowiadujemy się m. in. o tym, jakie podmioty mają przekazywać informacje z art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Są to:

  • Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
  • Organ gminy właściwej przedmiotowi postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje te mają być przekazywane za pomocą strony podmiotu w Biuletynie Informacji Publicznej. Dane te będą publikowane na czas nie krótszy niż rok.

Czytaj też: Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych

W art. 39 ust. 2 dodano punkt 3. mówiący, iż do niezbędnej dokumentacji projektu należy załączyć prognozę oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy dla projektu jest przeprowadzana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Ustalono także nowe zasady w kwestii przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko, dodając art. 59a. Dotyczy on przystąpienia do:

  1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko, jeśli istnieje znaczące ryzyko takiego oddziaływania;
  2. Analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
  3. Ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko w nawiązaniu do wniosku o decyzję środowiskową.

To tylko przykładowe zmiany, a szerszy ich zakres przedstawiliśmy w artykule: Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej.

Ustawa budziła wiele kontrowersji, m.in. prowokując apel 80 organizacji o jej odrzucenie na etapie prac parlamentarnych.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Manifest 100 dni. Apel do komitetów wyborczych ws. działań kluczowych dla klimatu i środowiska (16 sierpnia 2023)Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych (31 lipca 2023)Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy ocenowej (14 lipca 2023)Ustawa ocenowa i specustawa odrzańska po komisjach sejmowych (07 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony