Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

UE przybliża się do celów zrównoważonego rozwoju

   Powrót       23 listopada 2017       Zrównoważony rozwój   

Unia Europejska poczyniła w ciągu ostatnich pięciu lat istotne postępy w kierunku osiągnięcia pięciu spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju (angielski skrót - SDG) – wynika z najnowszego raportu Eurostatu(1). Są to: SDG 7 „Dostępna i czysta energia”, SDG 12 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, SDG 15 „Życie na lądzie”, SDG 11 ”Zrównoważone miasta i społeczności”, SDG 3 „Zdrowie i jakość życia”.

Jeśli chodzi o osiem innych celów, poczyniono ogólne, umiarkowane postępy. Są one widoczne w przypadku SDG 4 „Wysokiej jakości edukacja”, SDG 17 „Partnerstwo na rzecz celów”, SDG 9 „Przemysł, innowacje i infrastruktura”, SDG 5 „Równość płci”, SDG 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca”, SDG 1 „Koniec z ubóstwem”, SDG 2 „Zero głodu” i SDG 10 „Mniej nierówności”.

Postęp nie oznacza stanu zadowalającego

W przypadku czterech pozostałych celów - SDG 6 „Czysta woda i warunki sanitarne”, SDG 13 „Działania w dziedzinie klimatu”, SDG 14 „Życie pod wodą” i SDG 16 „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje” - nie można było wykazać postępu z powodu niewystarczającej liczby danych dostępnych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Postęp w kierunku danego celu niekoniecznie oznacza, że status tego celu jest zadowalający dla UE. Na przykład jeśli chodzi o SDG 15, który koncentruje się na ekosystemach lądowych, większość wskaźników oznacza postęp, ale nie pozwala to stwierdzić, że ekosystemy lub różnorodność biologiczna w Europie są w dobrym stanie.

Zrównoważony rozwój ma pozwolić na osiągnięcie poprawy jakości życia i dobrobytu obywateli. Obejmuje to dążenie do postępu gospodarczego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środowiska naturalnego i promowaniu sprawiedliwości społecznej. Z tych powodów zrównoważony rozwój jest podstawowym i nadrzędnym celem Unii Europejskiej. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju, przyjęte przez ONZ we wrześniu 2015 r., dały nowy impuls ogólnoświatowym wysiłkom w tym kierunku.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Sustainable development in the European Union
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8461633/KS-04-17-780-EN-N.pdf/f7694981-6190-46fb-99d6-d092ce04083f

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Integracja generacji rozproszonej opartej na OZE – wnioski z Projektu DRES2Market (24 stycznia 2023)Mrożenie cen energii a zielona energia. Regulacje interwencyjne zachowują rentowność OZE (17 stycznia 2023)Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na obowiązek raportowania niefinansowego? (12 stycznia 2023)Największe torfowisko w centralnej Polsce zabezpieczone przed wysychaniem (12 stycznia 2023)2022 rokiem kamieni milowych w ochronie środowiska (05 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony