Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

UMP za utrzymaniem do 2024 r. obecnej metody liczenia poziomów recyklingu

   Powrót       10 listopada 2020       Odpady   

Największe miasta chcą utrzymania dotychczasowej metody obliczania poziomów recyklingu jeszcze przez 4 lata. Wytykają też brak w najnowszym projekcie zapisu o możliwości odejścia od segregacji odpadów w systemie 5-pojemnikowym.

Zespół Unii Metropolii Polskich (UMP) ds. Odpadów Komunalnych przygotował całościowe uwagi do kolejnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj też: Reforma odpadowa na dwa tempa: liczenie poziomu recyklingu i uwolnienie rynku spalarniowego

Jak zaznaczono, ostatnia nowela dotyczyła bowiem przede wszystkim poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Istniała konieczność szybkiego uchwalenia przepisów, które pozwoliłyby gminom na osiągnięcie wymaganych wskaźników i uniknięcie kar administracyjnych. Obecne propozycje odnoszą się do kolejnych nowelizacji ustawy, o których przedstawiciele UMP rozmawiali z wiceministrem Jackiem Ozdobą podczas wrześniowego spotkania w Ministerstwie Klimatu.

Kilkanaście modyfikacji przepisów

UMP zaproponowała łącznie kilkanaście modyfikacji przepisów rządowego projektu. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy utrzymania dotychczasowej metodę obliczania poziomów recyklingu nie tylko do wyliczeń za 2020 r., ale aż do roku 2024 r.

Zgodnie z przepisami gminy muszą osiągnąć za 2020 r. 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczony w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Rządowy projekt przewiduje utrzymanie obecnej metody obliczania poziomów jeszcze w tym roku. Oznacza to, że za 2020 r. gminy będą obliczały go w odniesieniu do czterech frakcji odpadów, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Nowa metoda, która przewiduje obliczanie poziomów recyklingu w stosunku do wszystkich wytworzonych odpadów będzie stosowana dopiero od 2021 r.

Czytaj też: #CzytstośćPLUS, czyli propozycje zmian w przepisach dot. gospodarki odpadami

Według przedstawicieli metropolii, osiągnięcie poziomu recyklingu w wysokości 50 proc. całkowitego strumienia odpadów komunalnych liczonych według nowych zasad wymaga przygotowania kraju pod względem infrastrukturalnym, zabezpieczenia instalacji prowadzących recykling odpadów surowcowych oraz bioodpadów. - Zatem celowe jest utrzymanie do 2024 roku metodologii obliczania poziomów bazującej na dotychczasowych rozwiązaniach do czasu wdrożenia/upowszechnienia technologii umożliwiających faktyczne osiąganie wyższych poziomów recyklingu – wskazano w uwagach.

Metropolie zaproponowały też przepis, który umożliwi dodanie w regulaminach utrzymania czystości i porządku obowiązku zgłoszenia lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości. Zdaniem UMP jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych. Brak informacji o lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów dla konkretnej nieruchomości prowadzi do rozmycia odpowiedzialności za czystość i porządek w altanach oraz uniemożliwia egzekwowanie zapisów regulaminu ucpg.

Pięć czy może tylko trzy pojemniki?

UMP zwróciła też uwagę, że przedstawiony do konsultacji projekt ustawy czystościowej nie odnosi się do zapowiadanej w ramach programu „Czystość Plus” możliwości odejścia od segregacji odpadów w systemie 5‐pojemnikowym i przejścia na system 3‐pojemnikowy. - Projekt nie podaje kryteriów, po spełnieniu których gminy mogłyby uzyskać zgodę ministra na odstąpienie od selektywnej zbiórki w systemie 5‐pojemnikowym – podkreślono w przesłanych uwagach.

Dlatego UMP zaproponowała dodanie przepisu, dzięki któremu w przypadku spełnienia przez gminę odpowiednich kryteriów techniczno‐ organizacyjnych, zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku, „dopuszcza się w drodze odstępstwa zmianę systemu pięcio‐ pojemnikowego na system trzy‐ pojemnikowy”. Przy czym decyzję w tej sprawie będzie podejmował minister klimatu.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe przepisy PE ws. recyklingu opakowań, łagodzenia wpływu firm na środowisko i cel zerowego zanieczyszczenia (25 kwietnia 2024)Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)Przesunięcie dla napojów mlecznych i uprawnienia kontrolne. O systemie kaucyjnym przed Dniem Ziemi (19 kwietnia 2024)W 2024 r. Polska ma zapłacić 2,3 mld zł podatku od plastiku. Szacunki MKiŚ (18 kwietnia 2024)100 kW to 200 modułów fotowoltaicznych. O recyklingu w energetyce słonecznej i nie tylko (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony