Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Rada UE i PE ze wspólnym porozumieniem ws. rynku wewnętrznych gazów odnawialnych i naturalnych

   Powrót       30 listopada 2023       Energia   

Przedstawiciele Rady i Parlamentu UE osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy ustanawiającej wspólne zasady dla rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i naturalnych oraz wodoru.

Dyrektywa ma zwiększyć udział gazów odnawialnych i niskoemisyjnych w systemie energetycznym, umożliwiając odejście od spalania gazu ziemnego z myślą o osiągnięciu celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna w 2050 r. Porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte przez obie instytucje.

Dyrektywa jest częścią pakietu dekarbonizacji rynków wodoru i gazu, który obejmuje również rozporządzenie. Zarówno dyrektywa, jak i rozporządzenie są częścią pakietu Fit for 55 i mają na celu stworzenie ram regulacyjnych dla dedykowanej infrastruktury i rynków wodoru oraz zintegrowanego planowania sieci. Określają również zasady ochrony konsumentów i wzmacniają bezpieczeństwo dostaw. Pozostała część pakietu gazowego zostanie uzgodniona przez Radę i Parlament na późniejszym etapie.

Podział operatorów wodoru

W ramach porozumienia uzgodniono podział na operatorów systemów przesyłowych (OSP) i operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) dla wodoru. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że prawo do zmiany dostawcy lub uczestnika rynku jest przyznawane klientom w sposób niedyskryminujący pod względem kosztów, wysiłku i czasu. Wstępne porozumienie zawiera ustalenia dotyczące sposobu, w jaki można dokonać odłączenia, aby chronić klientów przed przyszłą likwidacją sieci gazowej lub jej zmianą na wodór.

Czytaj też: Branża OZE wzywa do utworzenia europejskiej sieci operatorów infrastruktury wodorowej

Państwa członkowskie mają prawo decydować, w jaki sposób chronić wrażliwych klientów przed odłączeniem od sieci i jak najlepiej ich wspierać. Przewiduje się też zwiększoną koordynację między planami rozwoju sieci dla wodoru, energii elektrycznej i gazu ziemnego. Plany rozwoju sieci będą oparte na integracji sektorowej, na zasadzie "efficiency first" i priorytetowym traktowaniu wykorzystania wodoru w sektorach trudnych do dekarbonizacji.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024) „Ochrona i odnowa mokradeł: jak to zrobić w Polsce?”. Naukowcy w Światowy Dzień Mokradeł (05 lutego 2024)Zewnętrzne koszty przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. Polska wśród największych trucicieli (31 stycznia 2024)Rada UE i Parlament Europejski uzgodniły ograniczenie emisji substancji zubożających warstwę ozonową (31 stycznia 2024)Dunkierka z najwyższym dofinansowaniem na magazynowanie i transport CO2 (29 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony