Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków trafiła do konsultacji publicznych

Resort infrastruktury przekazał projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków do konsultacji publicznych. Czas na złożenie uwag minie 30 sierpnia br.

   Powrót       11 sierpnia 2022       Woda   

Ministerstwo Infrastruktury informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Projekt 8 sierpnia br. został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC130.

Projekt ustawy został udostępniony na stronach Rządowego Centrum Legislacji(1).

Konsultacje projektu do 30 sierpnie br.

Jak wynika z zamieszczonych informacji, konsultacje publiczne projektu rozpoczęły się 9 sierpnia br. i będą trwały 21 dni - do 30 sierpnia 2022 r.

Resort zachęca do „aktywnego udziału w konsultacjach projektu tej ustawy”. - Po upływie wskazanego terminu uwagi i wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia – wskazał resort w komunikacie przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej.

Prace nad nowelizacją ustawy wynikają z konieczności transpozycji do prawa krajowego zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Czas na wdrożenie dyrektywy minie 12 stycznia 2023 r. O założeniach projektu pisaliśmy w artykule pt. Nowela ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 12240.

Czytaj też: Na transpozycję nowej dyrektywy wodnej pozostał rok. Jakie zmiany wprowadzają odświeżone przepisy?

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), realizacja projektowanych przepisów będzie oddziaływać na szereg podmiotów, w tym m.in:

  • gminne jednostki samorządu terytorialnego (m.in. poprzez identyfikację grup nieposiadających dostępu do wody, ustalenie przyczyn i środków zaradczych, gromadzenie danych i informowanie organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o odsetku populacji, która ma dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi czy zachęcanie właścicieli obiektów publicznych i prywatnych do przeprowadzania oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych oraz prowadzenie innych działań skierowanych również do konsumentów mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka związanego z wewnętrzną dystrybucją we wszystkich wewnętrznych systemach wodociągowych),
  • dostawców wody, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (m.in. poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka i zarządzanie ryzykiem w obszarach zasilania w odniesieniu do punktu/-ów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w systemie zaopatrzenia w wodę; obowiązek oceny wielkości wycieków, zarządzania stratami wody oraz redukcja wycieków po przekroczeniu progu dotyczy w szczególności dostawców dostarczających co najmniej 10 000 m³ wody dziennie lub obsługujących 50 000 osób czy obowiązek informowania konsumentów o ilości i jakości dostarczonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi),
  • właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych (poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych).
Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12362811

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych do poprawy (12 lutego 2024)Wyrok NSA. Proces zatwierdzania taryf wodno-ściekowych (09 lutego 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Wody Polskie w ponad 500 przypadkach odmówiły zatwierdzenia nowych taryf (22 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony