Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Reforma planowania przestrzennego przekazana do podpisu prezydenta

Zakończyły się prace parlamentarne nad reformą planowania przestrzennego. Ustawę, która wprowadza nowe narzędzia planistyczne, przekazano do podpisu Prezydenta RP.

   Powrót       10 lipca 2023       Planowanie przestrzenne   

W piątek (7 lipca br.) Sejm RP opowiedział się za zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wcześniej ustawa procedowana była w Izbie wyższej parlamentu, gdzie senatorowie zgłosili 39 poprawek do nowelizacji przepisów, zarówno merytorycznych, jak i doprecyzowujących. W toku prac w Izbie przyjęto poprawki doprecyzowujące, a następnie ustawę skierowano do podpisu Prezydenta.

Po złożeniu podpisu przez Prezydenta RP i opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, przepisy z pewnymi wyjątkami wejdą w życie z trzydziestodniowym okresem vacatio legis.

Plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny

Zaproponowane zmiany, jak podkreślano w uzasadnieniu projektu ustawy, mają na celu „uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych”. Obecnie prawie 1/3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procedowana ponad 3 lata. Eksperci podkreślają przy tym, że łączna powierzchnia gmin pokryta planami miejscowymi wynosi w Polsce 9,9 mln ha - zaledwie 31,7% powierzchni kraju (dane na koniec 2021 r.). Dodatkowo, z końcem 2021 r. w Polsce obowiązywało 59,4 tys. planów miejscowych, przy czym tylko 665 gmin (na 2477) miało wskaźnik pokrycia planami miejscowymi w wysokości 90% i więcej.

Kryzys gospodarki przestrzennej w Polsce trwa od wielu lat. Planowana reforma systemu planowania przestrzennego wniesie wiele pozywanych aspektów, zabrakło w niej jednak rozwiązania kilku kwestii – mówi prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z IGiPZ PAN.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowych narzędzi planistycznych – m.in. planu ogólnego i zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI). Plan ogólny, obligatoryjnie sporządzany dla obszaru całej gminy, będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. - Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie to dokument zawierający wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśniano w komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT).

Zintegrowany plan inwestycyjny natomiast będzie stanowić swojego rodzaju plan miejscowy, uchwalany przez radę gminy na wniosek inwestora. Jak wyjaśniał projektodawca w uzasadnieniu, nadanie ZPI rangi planu miejscowego „zwiększy udział mieszkańców w postępowaniu i uporządkuje zasady lokalizacji inwestycji, wprowadzając warunek zgodności z planem ogólnym, jak przy każdym planie miejscowym”.

Rejestr urbanistyczny

Dodatkowo w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodany zostanie nowy rozdział wprowadzający podstawy prawne do utworzenia nowego rejestru publicznego prowadzonego on-line – Rejestru Urbanistycznego.

Rejestr stanowić będzie główne źródło informacji oraz danych przestrzennych i – zdaniem ustawodawcy – „podniesie efektywność zarządzania przestrzenią, ułatwi partycypację społeczną, zapewni transparentność procedur planistycznych, jak również przyspieszy proces inwestycyjny”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkrety w sprawie planu ogólnego dla gmin (13 września 2023)Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg. Nabór wniosków od 28 sierpnia (25 sierpnia 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Budynek może znajdować się w odległości poniżej 700 m od wiatraka, ale farma musi mieć pozwolenie na budowę (07 sierpnia 2023)Nowe regulacje usprawnią standaryzację zbiorów danych przestrzennych (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony