Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Ustawa ocenowa i specustawa odrzańska po komisjach sejmowych

W trakcie posiedzeń Komisji Sejmu RP zgłoszono poprawki do ustawy ocenowej i specustawy odrzańskiej. Ustawy skierowano tym samym do dalszych prac parlamentarnych.

   Powrót       07 lipca 2023       Woda   

W trakcie wczorajszych prac parlamentarnych pochylono się nad projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa ocenowa), a także rządowym projektem ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (tzw. specustawa odrzańska).

Poprawki do ustawy OOŚ

Prace nad ustawą oceanową prowadzono podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP. Ustawa, jak wskazano w uzasadnieniu, ma na celu usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. Z narracją tą nie zgadzają się organizacje pozarządowe, które wcześniej apelowały do członków Komisji o odrzucenie projektu noweli. Więcej na ten temat tutaj.

Posłowie zdecydowali jednak o skierowaniu projektu do dalszych pracy. Przyjęto ponadto kilka poprawek zgłoszonych przez poseł Annę Paluch (PiS). Zaproponowane poprawki obejmują m.in. rozszerzenie katalogu inwestycji strategicznych o infrastrukturę portową oraz urządzenia wyprowadzające moc z morskich farm wiatrowych. Inna poprawka dotyczy natomiast obowiązku informacyjnego gmin.

Poprawki do specustawy odrzańskiej

Nad specustawą odrzańską debatowano podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W trakcie II czytania projektu ustawy posłowie zgłosili kilka poprawek.

Posłowie przychylnie odnieśli się jednak tylko do poprawek zgłoszonych przez poseł Annę Paluch (PiS). Odrzucono natomiast poprawki zgłoszone przez posłów opozycji, które miały na celu wykreślenie niektórych zapisów ustawy – w tym m.in. wykreślenia z projektu listy konkretnych inwestycji, jakie miałyby zostać zrealizowane w ramach specustawy.

Dziś w Sejmie kolejne ustawy związane z ochroną środowiska

Członkowie Izby Niższej Parlamentu pochylą się dzisiaj także nad innymi kluczowymi z perspektywy ochrony środowiska ustawami. W planie prac 78. Posiedzenia Sejmu RP przewidziane jest dziś m.in. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Projekt dotyczy wzmocnienia zobowiązania władz publicznych do dbałości o lasy będące własnością Skarbu Państwa. Jak jednak wskazuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, „projekt prezentowany jako „obywatelski” jest inicjatywą Suwerennej Polski, podpisy pod nim były zbierane przez pracowników Lasów Państwowych w całej Polsce”.

- Działanie związane z tzw. „ustawą w obronie lasów” mają wyłącznie polityczny charakter. Są podejmowane na pokaz, ponieważ jakiekolwiek zmiany w traktatach wymagają jednomyślności państw członkowskich. Nie ma mowy o żadnym siłowym przejęciu lasów. Natomiast obszary Natura 2000 już są kompetencją wspólną UE, podobnie rolnictwo i niczego to nie zmienia jeśli chodzi o własność terenów – mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jakie są polskie zasady składowania dwutlenku węgla? (29 września 2023)Nowe regulacje w obszarze planowania przestrzennego. Projekt rozporządzenia MRiT (28 września 2023)System kaucyjny na Łotwie. Jak to się robi na Północy? (28 września 2023)Kraków wie, jak tworzyć społeczności energetyczne (26 września 2023)Zmiany w zarządzaniu Odrą. Opublikowano ustawę o jej rewitalizacji (25 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony