Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ładowacz Eneris Surowce S.A.
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

W planach jest 404 punktów napraw oraz 531 punktów ponownego użycia

a+a-    Powrót       08 marca 2018       Odpady   

Praktyczny poradnik dla gmin dotyczący tego, jak powinny one organizować punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ponownego użycia lub napraw można znaleźć od niedawna na stronach Ministerstwa Środowiska.

Z przeprowadzonej na zlecenie resortu ekspertyzy dowiadujemy się, że w Polsce nie ma żadnego punktu napraw przy PSZOK, natomiast działa co najmniej kilka obiektów służących ponownemu użyciu produktów (znajdują się one m.in. w Poznaniu, Słupsku, Stalowej Woli czy Gorzowie Wlkp.)

Wiadomo jednak, że gminy planują organizację 404 punktów napraw oraz 531 punktów ponownego użycia, które będą zlokalizowane przy PSZOK-ach (plany inwestycyjne do WPGO na lata 2016-2022).

PSZOKi w Polsce

W Polsce są obecnie 1752 PSZOK-i na obszarze 69 proc. gmin. Na jeden punkt przypada średnio 21 661 mieszkańców. W planach jest powstanie 931 nowych PSZOK-ów. Wówczas na jeden punkt będzie przypadało ok. 14 100 mieszkańców. Istniejące 416 obiektów przewidziano do rozbudowy bądź modernizacji.

PSZOK musi zapewniać przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, ZSEE, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. W praktyce najwięcej zbiera się odpadów budowlanych i rozbiórkowych, poza tym wielkogabarytowych i biodegradowalnch.

W dokumencie znalazło się wiele porad i zaleceń opracowanych na podstawie analizy funkcjonowania PSZOK-ów w kraju i za granicą (w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii). Na przykład uważa się, że uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie jest prowadzenie PSZOK-u przez gminę, bowiem podmiot wybrany w przetargu, często mający zapewnioną opłatę ryczałtową, nie będzie dążył do zwiększenia strumienia przyjmowanych odpadów. Można też przeczytać, jak zlokalizować PSZOK ze względu na rodzaj gminy i liczbę jej mieszkańców, jak zorganizować przyjmowanie odpadów (np. w zależności od ich typu) czy też jak uzyskać dofinansowanie na budowę punktu.

W związku z planami gmin dotyczącymi punktów ponownego użycia lub napraw, warto jednak przyjrzeć się aspektom praktycznym ich tworzenia, tym bardziej, że doświadczenia polskie w tym zakresie są niewielkie.

Kwestia odpowiedzialności za szkody przy sprzedaży rzeczy używanych

Jak wskazano, powodzenie takiej koncepcji zależy od umiejętnego budowania świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, która powinna wtedy chętnie angażować się w idee związane ze zrównoważonym rozwojem. Rekomenduje się też, aby w punktach ponownego użycia znajdowały się przedmioty, na które istnieje faktyczny popyt oraz wymagające jedynie drobnych napraw. Chodzi o to, by koszt naprawy nie przewyższał ceny, za którą dany produkt zostanie sprzedany.

Ważne jest, by w regulaminie PSZOK-u znalazły się zapisy regulujące ewentualne spory związane np. z uszkodzeniem naprawionych w punkcie przedmiotów w trakcie późniejszego użytkowania. Kwestia gwarancji i odpowiedzialności za szkody jest przy sprzedaży rzeczy używanych bardzo istotna, dlatego zaleca się przygotowanie oświadczenia, które będzie zwalniało zarządcę punktu z odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez klientów. Jest to wskazane przede wszystkim przy sprzedaży ZSEE.

Finansowanie nie z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady

W ekspertyzie czytamy też, że finansowanie punktów oraz sieci ponownego wykorzystania możliwe będzie tylko z dochodów własnych gmin, źródłem finansowania nie może być natomiast opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rekomenduje się, aby gminy chcące utworzyć punkt napraw czy ponownego użycia, rozważyły współpracę z organizacjami pozarządowymi. Te mogłyby np. udostępniać swoją infrastrukturę techniczną w zamian za realizację celów społecznych na terenie gminy.

Ewa Szekalska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowi członkowie Zarządu NFOŚiGW (20 sierpnia 2020)Oznakowanie opakowań pod kątem późniejszej segregacji odpadów? Ministerstwo Klimatu na tak (10 sierpnia 2020)GIOŚ kręci bat na przestępców środowiskowych. W tempie largo czy allegro? (15 lipca 2020)Czy samorządowcy są za pan brat z ideą Smart City? (18 czerwca 2020)Tarcza antykryzysowa 3.0 - wydłuża kluczowe terminy sprawozdawczości w gospodarce odpadami (25 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony