Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Weszły w życie przepisy reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego

Od 24 września 2023 r. obowiązują nowe przepisy wdrożone w ramach reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. System planistyczny ma być bardziej elastyczny, a prace nad aktami planistycznymi gmin mają iść sprawniej i szybciej.

   Powrót       27 września 2023       Planowanie przestrzenne   

W lipcu br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą reformę systemu planowania przestrzennego. W ubiegłym tygodniu jej zapisy weszły w życie.

Nowe narzędzia planistyczne

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wdraża nowe narzędzie planistyczne. Wśród nich jest plan ogólny gminy w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r. Przewidziano także procedury usprawniające opracowanie planów miejscowych oraz zintegrowanego planu inwestycyjnego. To nowa forma planu miejscowego, pozwalająca na szybkie i transparentne przygotowanie terenów pod inwestycje.

- To przewrót kopernikański w dziedzinie planowania. Upraszczamy przepisy tak, by gminy szybko i sprawnie uchwalały plany ogólne i plany miejscowe. Koniec z bałaganem w przestrzeni polskich miast i wsi. Koniec z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy i patodeweloperką w miejscach do tego nieodpowiednich – mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zmiany w planowaniu przestrzennym są również wynikiem prowadzonej integracji systemów planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym. Plan ogólny gminy zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, podczas gdy polityka przestrzenna gminy stanie się elementem strategii rozwoju gminy. Plan ogólny gminy będzie dokumentem zawierającym wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. przez możliwość określenia przez gminę w planie ogólnym gminy obszaru, na którym będzie można wydać taką decyzję. Ograniczono również maksymalny zasięg obszaru analizowanego do 200 m.

Czytaj też: Mamy w Polsce kryzys gospodarki przestrzennej

Jak informuje resort, nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny, sporządzany na wniosek inwestora. Plan docelowo zastąpi uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wydawaną dotychczas na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej. Narzędzie będzie można wykorzystać do ustalenia przeznaczenia terenu dla wszystkich rodzajów inwestycji. W trakcie negocjacji z gminą inwestor będzie mógł zobowiązać się np. do budowy szkoły, wsparcia takiej inwestycji lub rozbudowy infrastruktury technicznej, co zostanie potwierdzone podpisaniem umowy urbanistycznej. Umowa urbanistyczna będzie jawna i będzie podlegała publikacji na stronie BIP, a w przyszłości w nieodpłatnym Rejestrze Urbanistycznym, który będzie wiarygodnym źródłem informacji o przestrzeni i wszystkich prowadzonych procedurach administracyjnych.

Urzędnicy będą przeszkoleni

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało cykl bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i online, które mają przygotować urzędników i wspomóc prace. Pierwsze spotkania odbędą się 18 i 19 października br. O kolejnych szkoleniach MRiT będzie informować bezpośrednio gminy lub będzie ogłaszać na stronie internetowej ministerstwa.

Prace na projektami rozporządzeń trwają

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że obecnie trwają prace dotyczące przyjęcia rozporządzeń, które powinny być wydane w związku z wejściem nowelizacji w życie. Do kluczowych rozporządzeń zaliczają się:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego(1);
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy(2).

Jak informuje MRiT, pozostałe projekty rozporządzeń zostaną przekazane do konsultacji publicznych w najbliższym czasie.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375301
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376658

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony