Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
03.03.2021 03 marca 2021

Senackie komisje za projektem zmian ws. WFOŚiGW

   Powrót       29 stycznia 2021       Management   

Komisje środowiska, klimatu, samorządu i ustawodawcza Senatu poparły senacki projekt zmian ustawy Prawo ochrony środowiska, który zmienia sposób powoływania rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Według wnioskodawców, projekt uspołecznia rady nadzorcze WFOŚiGW, a samorządy województw odzyskują nad nimi kontrolę w postaci wpływu na powoływanie zarządów Funduszy.

Czytaj też: Współpraca 17 funduszy ochrony środowiska na nowych zasadach

Zgodnie z projektem, rady nadzorcze WFOŚiGW mają liczyć po 7 członków powoływanych i odwoływanych przez sejmiki województw. W skład rad nadzorczych wchodzić mieliby regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi konserwatorami przyrody, lub wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy. Dodatkowo przedstawiciele regionalnych rad ochrony przyrody albo szefowie regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, dalej przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw albo ich zastępcy, dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska urzędów marszałkowskich, przedstawiciele organizacji ekologicznych, przedstawiciele organizacji gospodarczych oraz przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw klimatu spośród pracowników biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu.

Jednostki samorządu

Obecnie, jak przypomina się w uzasadnieniu, rady nadzorcze WFOŚiGW liczą po pięciu członków, wskazywanych przez ministra, wojewodę, NFOŚiGW, a jeden - wiceprzewodniczący jest wskazywany przez sejmik województwa. Tymczasem - jak argumentował senator Stanisław Gawłowski - wojewódzkie fundusze mają charakter samorządowy i nadzór nad nimi sprawuje samorząd wojewódzki. Przypomniał też, że obecny stan to efekt zmian z 2017 r. Zdaniem wnioskodawców, WFOŚiGW, mimo, że formalnie są jednostkami samorządu, a samorządy wojewódzkie mają zadania w obszarze ochrony środowiska, to jednak zostały pozbawione instrumentów wspierania działań w tym obszarze.

Projekt zmian poparły obecni na posiedzeniach przedstawiciele organizacji samorządów oraz BCC.

Z kolei wiceminister klimatu Adam Gibourge-Czetwertyński zwrócił uwagę, że fakt, iż WFOŚIGW są samorządowymi osobami prawnymi, nie oznacza, że są jednostkami województw, czy też emanacją instytucji wojewódzkich, samorządowych. Przypomniał też, że sądy administracyjne potwierdziły, iż WFOŚ nie są tworzone przez województwa, tylko ustawą. Wiceminister dodał, że reforma z 2017 r. znacząco poprawiła efektywność działania wojewódzkich funduszy i "miałby obawy" przed wprowadzeniem proponowanych zmian. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dzięki unijnej dotacji z Pionek zniknie bomba ekologiczna (01 marca 2021)Dłuższy termin dla gmin, które chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy w programie Czyste Powietrze (01 marca 2021)Wadowice: 1,8 ml zł dofinansowania na modernizację zakładu ciepłowniczego (25 lutego 2021)Nabór na innowacyjne projekty wodorowe od 18 marca (22 lutego 2021)Elbląg przeciera ścieżki w modernizacji ciepłownictwa - z dofinansowaniem 190 tys. zł (18 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony