Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Onshore wygeneruje miliony dla polskiej gospodarki

Inwestycje w lądowe farmy wiatrowe pozwolą nie tylko zdywersyfikować krajowy miks energetyczny i obniżyć emisje CO2 . Zyska na tym także gospodarka – skumulowany przyrost PKB do 2030 r. może wynieść 70-133 mld zł.

   Powrót       13 czerwca 2022       Energia   

Potencjał local content w łańcuchu dostaw w sektorze lądowych farm wiatrowych obecnie wynosi ok. 55-60%. Ograniczenia wprowadzone zasadą 10H powodują jednak, że krajowe moce produkcyjne i usługowe wykorzystywane są jedynie w 40%. Raport(1) Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Instytutu Jagiellońskiego pokazuje, że w najbliższych latach poziom local content może wzrosnąć do nawet 75%, pociągając za sobą szereg korzyści gospodarczych.

Wartość usług w łańcuchu dostaw

Portfel zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw lądowych farm wiatrowych do 2030 r. wynieść ma od 50 do 80 mld zł, co dla firm oferujących swoje usługi w tym zakresie oznacza możliwość wygenerowania średniego rocznego obrotu o wartości od 6 do 9 mld zł. Usługi związane z fazą przygotowawczą budowy lądowych farm wiatrowych w Polsce szacowane są na 4,5-8,5 mld zł. Rynek dostaw związanych z fazą instalacji turbin to kolejne 26-49 mld zł, a przychody związane z fazą budowy i podłączenia elektrycznego szacowane są na 9-17 mld zł. Z kolei wartość przychodów, jaką mogą osiągnąć firmy specjalizujące się w obsłudze i eksploatacji, to 12-16,5 mld zł.

Przedsiębiorstwa dostarczające usługi kompleksowego uruchomienia lądowych farm wiatrowych mogłyby uczestniczyć w rynku o średniorocznym obrocie ok. 200 mln zł – wyliczono w raporcie.

Atuty krajowych przedsiębiorstw

Największy potencjał, zarówno procentowego wzrostu, jak i możliwości eksportowych, leży w fazie instalacji turbiny oraz eksploatacji i serwisu. Największym rynkiem, zdaniem ekspertów, będzie dostawa turbin, z uwzględnieniem transportu jej głównych komponentów – gondoli, wirnika i wieży. Już dziś polski przemysł metalurgiczny jest w stanie zapewnić większość niezbędnej stali do produkcji wież i gondoli, a po przeprowadzeniu dodatkowych inwestycji – również dostawę nieprodukowanych obecnie w kraju kołnierzy. Także beton, aluminium i inne kompozyty mogą być w 100% dostarczane przez krajowe przedsiębiorstwa.

Firmy świadczące usługi w zakresie eksploatacji i serwisu farm wiatrowych mogą wygenerować usługi w średniorocznej wysokości nawet ponad 1,5 mld zł.

Potencjał przyrostu wartości dla tej fazy szacuje się z obecnego poziomu 70% do poziomu 90% jako efekt naturalnego rozwoju kompetencji w tym zakresie, jak również jako pochodną rozwoju zakresu komponentów turbin produkowanych w Polsce. Pociągnie to za sobą większe możliwości lokalnego serwisu i produkcji niezbędnych specjalistycznych części zamiennych w Polsce – wskazano w raporcie.

Wpływ na PKB i samorządy

Wartość skumulowanych przepływów pieniężnych związanych z rozwojem onshore w Polsce do 2030 r. to 27,4-52,3 mld zł (w skali roku 3-5,8 mld zł). Jak wskazano w raporcie, przedział tej wartości to realistyczne poziomy obrotu polskich przedsiębiorstw (z uwzględnieniem ich obecnego i przyszłego potencjału) w łańcuchu dostaw. Rozwój lądowych farm wiatrowych ma być także korzystny dla samorządów terytorialnych i krajowego PKB. Przyszłe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości szacuje się na 490-935 mln zł, a uwzględniając wpływ rozwoju przedsiębiorstw, a także innowacji, technologii i nowych miejsc pracy, całkowity szacunkowy skumulowany przyrost PKB do 2030 r. wynieść ma od 70 do 133 mld zł.

By wykorzystać powyższe szanse dla polskiej gospodarki i rozwoju istniejącego potencjału, niezbędne jest uelastycznienie zasady 10H poprzez umożliwienie społecznościom lokalnym decydowania co do zgody lub jej braku na budowę elektrowni wiatrowych w bliższej odległości od budynków mieszkalnych – skonkludowano w raporcie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Diagnoza obecnej sytuacji i potencjału krajowego łańcucha dostaw dla lądowej energetyki wiatrowej w Polsce oraz rekomendacje na rzecz optymalizacji jego rozwoju:
http://psew.pl/wp-content/uploads/2022/02/DIAGNOZA_E_BOOK-PL-1.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Coraz więcej zielonych mocy w PGE (12 czerwca 2024)Przywrócić obligo giełdowe, urealnić datę odejścia od węgla. Apel do rządu ws. energetyki (11 czerwca 2024)PPA otwierają się na offshore i samorządy (10 czerwca 2024)Czy powstanie Akademia Wiatrowo-Fotowoltaiczna? Transformacja w oparciu o wiatr na konferencji PSEW (10 czerwca 2024)Ludzie - kluczowe ogniwo transformacji energetycznej (10 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony