Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Rolnicy mogą składać wnioski w obszarze nawadniania i zielonej energii

   Powrót       02 lutego 2023       Zrównoważony rozwój   

Od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych: na inwestycje związane z nawadnianiem oraz na zieloną energię w gospodarstwie. Wsparcie pochodzi z budżetu PROW 2014–2020, z instrumentu wsparcia Modernizacja gospodarstw rolnych. Obejmuje ono dwa obszary: E – nawadniania w gospodarstwie oraz F – zielona energia w gospodarstwie(1).

Czytaj: Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych

Obszar E – nawadnianie w gospodarstwie

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

  • wykonanie ujęć wody;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie;
  • budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A–D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie. Maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Poziom dofinansowania

Można otrzymać dofinansowanie:

  • 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych;
  • 60 proc., gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik".

Nie ma możliwości składania wniosku przez rolników, którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc (tzw. osoby wspólnie wnioskujące).

Możliwe inwestycje

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia;
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej;
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Obszar F – Zielona energia w gospodarstwie

W tym obszarze rolnik może otrzymać wsparcie na zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta to 150 tys. zł.

Poziom dofinansowania

Można otrzymać dofinansowanie:

  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych;
  • 60 proc. w przypadku młodych rolników.

Czytaj: 1 mld zł na OZE na obszarach wiejskich. Rusza program Energia dla Wsi

Gdzie składać wnioski

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Źródło: MRiRW

Przypisy

1/ Szczegółowe informacje w ramach ww. instrumentów wsparcia można uzyskać na stronie ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/dofinansowanie-w-obszarze-nawadniania-i-zielonej-energii--wnioski-od-31-stycznia

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwsza umowa o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu podpisana (20 maja 2024)257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej (16 maja 2024)Zmiany w programie „Czyste Powietrze” (16 maja 2024)Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów: dłuższy termin na wymagane badania techniczne pomp ciepła (13 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony