Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Rolnicy mogą składać wnioski w obszarze nawadniania i zielonej energii

   Powrót       02 lutego 2023       Zrównoważony rozwój   

Od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych: na inwestycje związane z nawadnianiem oraz na zieloną energię w gospodarstwie. Wsparcie pochodzi z budżetu PROW 2014–2020, z instrumentu wsparcia Modernizacja gospodarstw rolnych. Obejmuje ono dwa obszary: E – nawadniania w gospodarstwie oraz F – zielona energia w gospodarstwie(1).

Czytaj: Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych

Obszar E – nawadnianie w gospodarstwie

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

  • wykonanie ujęć wody;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie;
  • budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A–D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie. Maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Poziom dofinansowania

Można otrzymać dofinansowanie:

  • 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych;
  • 60 proc., gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik".

Nie ma możliwości składania wniosku przez rolników, którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc (tzw. osoby wspólnie wnioskujące).

Możliwe inwestycje

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia;
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej;
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Obszar F – Zielona energia w gospodarstwie

W tym obszarze rolnik może otrzymać wsparcie na zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta to 150 tys. zł.

Poziom dofinansowania

Można otrzymać dofinansowanie:

  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych;
  • 60 proc. w przypadku młodych rolników.

Czytaj: 1 mld zł na OZE na obszarach wiejskich. Rusza program Energia dla Wsi

Gdzie składać wnioski

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Źródło: MRiRW

Przypisy

1/ Szczegółowe informacje w ramach ww. instrumentów wsparcia można uzyskać na stronie ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/dofinansowanie-w-obszarze-nawadniania-i-zielonej-energii--wnioski-od-31-stycznia

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niebieski Ład okazją dla Polski? Przedsiębiorcy chcą przeciwdziałać kryzysowi wodnemu (29 września 2023)Dziś rusza 2. edycja programu "Ciepłe Mieszkanie" (29 września 2023)Ruszył rządowy program wsparcia finansowego dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (28 września 2023)Zielone ciepło. Ze słońca? (28 września 2023)Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony