Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Ponad 17 tys. wylotów do rzek. Wody Polskie informują o wynikach kontroli

   Powrót       19 sierpnia 2022       Woda   

Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) opublikowało wyniki dotychczasowych kontroli nielegalnych wylotów do rzek w całej Polsce. Jak podkreślają Wody Polskie, działania związane z identyfikacją wylotów podjęte zostały już we wrześniu 2021 r. - Nieprawdą jest, że PGW Wody Polskie rozpoczęły kontrole teraz w związku z sytuacją na Odrze – dodano.

- Wody Polskie prowadzą stałą weryfikację formalno-prawną czynnych i nieczynnych urządzeń służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych, jednostki Wód Polskich kontynuując działania związane z porządkowaniem kwestii legalności przelewów burzowych i urządzeń służących do odprowadzania ścieków, do dnia dzisiejszego [tj. 18 sierpnia br. – przyp. red.] weryfikacji poddały 17 048 urządzeń, które nie miały uregulowanego stanu formalno-prawnego lub nieznany był właściciel urządzenia wodnego, w tym w dorzeczu Odry 5 816 – czytamy.

Setki nielegalnych wycieków

Jak podaje PGW WP, obecnie prowadzone są prace obejmujące identyfikację 17 048 wylotów, w tym w dorzeczu Odry – 5 816. Dodano także, że pozwolenia regulujące korzystanie z wód obejmują 11 632 wylotów, z czego 3 500 w dorzeczu Odry. W ramach kontroli ujawniono 1 432 nielegalnych wylotów w całej Polsce, przy czym 282 z nich zlokalizowano w dorzeczu Odry. Dotąd, celem przeprowadzenia właściwego postępowania, 57 spraw zgłoszono na Policję (20 z nich dotyczy Odry).

Czytaj też: Jakość rzek nie powala, a ścieki wciąż do nich lecą

Poinformowano ponadto, że pracownicy Wód Polskich prowadzą obecnie 286 spraw (84 w dorzeczu Odry). Związane są one z „z wyegzekwowaniem zgodnego z prawem korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych”.

- Wśród powodów zanieczyszczenia polskich rzek wymienia się m.in. skażenia biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi oraz odpady, w tym substancje ropopochodne i plastik. Wody Polskie informują inspektoraty ochrony środowiska, które są odpowiedzialne za pobieranie i badanie próbek wody, a w sytuacjach wymagających interwencji także zawiadamiana jest policja. O kontrolach na danym terenie informowane są również samorządy. Troska o systematyczną poprawę stanu wód w Polsce to wspólny interes wszystkich instytucji i mieszkańców – wskazują Wody Polskie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zyska: w perspektywie 2030 r. Polska może stać się eksporterem technologii związanych z gospodarką wodorową (22 marca 2023)Retencja a plany zagospodarowania przestrzennego? Poradnik dla samorządów łączy urbanistów i ekologów (22 marca 2023)Specustawa odrzańska wpisana do wykazu prac legislacyjnych RM (16 marca 2023)Wiceminister: inwestycja prowadzona na Odrze nie zostanie zatrzymana (16 marca 2023)Prace regulacyjne na Odrze muszą zostać wstrzymane. Jest decyzja NSA, ale… (13 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony