Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

Od Nowego Roku nowy wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Projekt rozporządzenia

   Powrót       06 października 2023       Energia   

Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2024 roku będzie niższy niż obecny i wyniesie 178,9 gCO2eq/MJ. Tak przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, opublikowany 4 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Podstawą prawną projektowanego rozporządzenia jest ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw.  Upoważnienie ustawowe wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.  Jak mówi uzasadnienie, zgodnie z ustawą minister właściwy ds. klimatu ustala wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej na następny rok kalendarzowy, do dnia 31 grudnia każdego roku – uwzględniając przy tym dane naukowe, w tym dane zgromadzone przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (prowadzonej na podstawie ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej potrzebny jest po to by obliczyć poziom realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego. Wskaźnik określony w rozporządzeniu z 15 grudnia 2022 r. (182,1 gCO2eq/MJ) jest aktualny jedynie w 2023 r., dlatego na 2024 r. należy przygotować nowy. Ocena Skutków Regulacji informuje o tym, że „oczekiwanym efektem corocznej aktualizacji wskaźnika będzie coraz większa atrakcyjność energii elektrycznej zużytej w transporcie samochodowym w realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR)”. Metodykę obliczania poziomu realizacji NCR określa rozporządzenie MKiŚ z 4 lipca 2022 r.

Kontekst europejski

Projekt posiada również istotny kontekst europejski. Tworzy go Dyrektywa Rady UE 2015-652 z 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych. Wskazuje ona, że każdy kraj członkowski indywidualnie ustala wartość wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Rozporządzenie w swojej regulacji ma zatem dokonać wdrożenia dyrektywy. Wśród podmiotów na które oddziałuje projekt Ocena Skutków Regulacji wskazuje podmioty zobowiązane do realizacji NCR rozporządzające benzyną silnikową, olejem napędowym, LPG oraz wprowadzające do obrotu LNG lub CNG, a także Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dobrowolnie mogą przyjąć obowiązek realizacji NCR. Uzasadnienie informuje, że przy wyliczeniu wskaźnika użyto takiej samej jak w zeszłym roku metodyki określonej w raporcie IOŚ-PIB, a dane pozyskano z Eurostatu, GUS-u, Polskich Sieci Energetycznych S.A. oraz Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Konsultacje i opiniowanie potrwają 10 dni od ogłoszenia projektu. Rozporządzenie ma wejść w życie 31 grudnia 2023 r.

Więcej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377454

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Ponad 41 tys. kopciuchów dymi wokół Warszawy (20 lutego 2024)Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)Pies i jego ogon (13 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony