Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Odroczenie zmian w stawkach opłaty stałej za pobór wód podziemnych i powierzchniowych

Nowe rozporządzenie ws. zmiany jednostkowych stawek opłat za usługi wodne będzie przewidywało późniejsze wejście w życie przepisów określających górną stawkę za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. RM ma przyjąć projekt w IV kwartale br.

   Powrót       09 listopada 2021       Woda   

W dniu 9 listopada 2021 r., po opublikowaniu niniejszego artykułu, w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Z treścią projeku, uzasadnienieniem i Oceną Skutków Regulacji można się zapoznać na stronie RCL(1).

[Zaktualizowano 10 listopada 2021 r.]


Informacja o projekcie rozporządzenia (RD444) zmieniającego rozporządzenie ws. jednostkowych stawek opłat za usługi wodne pojawiła się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów(2).

Zmiana legislacyjna ma na celu odroczenie wejścia w życie przepisów, które uzależniają wysokość opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (tzw. SNQ). Tymczasowo wymienione czynniki nie mają zastosowania - zostały odroczone do 31 grudnia 2023 roku na mocy art. 561 ustawy Prawo wodne. Wspomniany artykuł określa w sposób jednorodny górne stawki opłaty stałej za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Zróżnicowanie opłat ze względu na stosunek ilości wód podziemnych (które mogą być pobrane) do dostępnych zasobów wód podziemnych, a także ilości wód powierzchniowych, która może być pobrana do SNQ, zostanie wprowadzone w późniejszym czasie ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy – Prawo wodne.

Szczegóły na temat projektu rozporządzenia

- Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w 2020 i 2021 r. spowodowały opóźnienia w przygotowaniu do wejścia w życie zmian w systemie opłat za usługi wodne zakładających wprowadzenie uzależniania wysokości opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) - napisano w wykazie prac RM. Wskazano, że wprowadzenie docelowej propozycji mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilizację nowego systemu opłat za usługi wodne. Uznano, że w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie przedłużenie odroczenia przepisów o kolejne dwa lata.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ RCL - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353150/katalog/12828058#12828058
2/ Wykaz prac RM - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r69980,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-jed.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Apel o moratorium na wycinkę najcenniejszych lasów. NGOS-y czekają na reformę (05 grudnia 2023)Plan monitorowania i raportowania danych środowiskowych w ramach ESG (05 grudnia 2023)ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)Od czego zacząć budowanie strategii ESG przedsiębiorstwa? (28 listopada 2023)396 milionów euro na klimat i środowisko. Rosną środki mobilizowane przez Program LIFE (15 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony