Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Zapowiedź organu regulacyjnego do badania uchwał śmieciowych

Minister ds. samorządu Włodzimierz Tomaszewski zapowiada zmiany w sposobie naliczania opłat za odbiór odpadów. Jego zdaniem niezbędny jest organ regulacyjny, który będzie nadzorował uchwały podejmowane przez samorządy.

   Powrót       02 sierpnia 2022       Odpady   
Włodzimierz Tomaszewski, Minister – członek Rady Ministrów

Minister Tomaszewski podkreśla, że w związku z licznymi wątpliwościami w zakresie naliczania opłat za odbiór odpadów oraz postępowaniami toczącymi się w sądach administracyjnych potrzeba jest uzupełnienia regulacji w tym zakresie.

- Niezbędny jest organ regulacyjny, który będzie badał tego typu uchwały i kalkulacje. Te postępowania wskazują, że zaistniała luka i brak było rzetelnych kalkulacji w tym zakresie. Wnioski są zatem takie, że kalkulacje dotyczące opłat powinny być jasne i nie budzące wątpliwości w zakresie gospodarności i efektywności – podkreśla Tomaszewski

Tomaszewski: konieczne dodatkowe regulacje

Zdaniem ministra idea, by gminy zajmowały się zagospodarowaniem strumienia odpadów, jest słuszna i wynika również z przepisów unijnych, jednak konieczne są dodatkowe regulacje.

- Na pewno potrzeba jest organu regulacyjnego, który będzie badał uchwały przed ich wejściem w życie. Potrzeba jest też uzupełnienia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, żeby te kalkulacje były rzetelne, ujmujące wszystkie czynniki – wskazuje minister.

Według Tomaszewskiego kalkulacje powinny być tak tworzone, żeby można je było porównać w stosunku do poprzednich lat, w stosunku do zmian inflacyjnych, oraz do cen na poszczególnych etapach świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. W takiej kalkulacji powinny być uwzględnione również zmiany opłaty środowiskowej.

- Takie uszczegółowienie zamierzam inicjować propozycjami zapisów ustawowych w najbliższych tygodniach – zapowiada Tomaszewski.

Jego zdaniem, obowiązek uszczegółowienia danych sprawi, że radni podejmując decyzję będą mieli pełną wiedzę pozwalającą na rzeczywistą ocenę zasadności określonych stawek. - Te informacje powinny być też udostępniane mieszkańcom (także jednostkom pomocniczym, organizacjom społecznym), żeby mieli pełną wiedzę z czego wynikają opłaty, które muszą ponosić – mówi Tomaszewski.

Uniknięcie sporów przed sądami administracyjnymi?

Według ministra powołanie organu regulacyjnego pozwoli na uniknięcie sporów przed sądami administracyjnymi, ponieważ obowiązywanie danej stawki opłaty będzie poprzedzone rzetelną oceną. - Jednak ustawowe wprowadzenie instytucji regulatora, to już jest dłuższy czas – dodaje.

Minister zaznaczył też, że nie wszystkie samorządy miały problemy z prawidłowym naliczaniem opłat za odbiór odpadów. - Mamy wiele przykładów, gdzie samorządy bardzo dobrze liczyły i chroniły mieszkańców przed wzrostem stawek – uważa minister.

Czytaj: MKIŚ opublikował projekt nowego KPGO 2028

Jak podkreśla Tomaszewski „dodatkową kwestią jest wiedza, jakie dziś są możliwości technologiczne w zakresie radykalnego zmniejszenia kosztów przetwarzania odpadów. Trzeba dziś odpady traktować jako paliwo, które przy sprawdzonych procesach technologicznych ułożonych w efektywny ciąg, może służyć powstawaniu taniej energii z jednoczesnymi bardzo wzrastającymi przyjaznymi rezultatami środowiskowymi. W tym kierunku także działam”.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontynuujmy budowę ITPOK-ów – organizacje komunalne apelują do NFOŚiGW (16 listopada 2023)Sprzątnijmy odpady z grobów. Segregacja i ponowne użycie w Dzień Wszystkich Świętych (02 listopada 2023)Jarocin ze zmodernizowanym centrum recyklingu (30 października 2023)Nowe zasady monitorowania i raportowania emisji. Dotyczą spalarni, biomasy i biogazu (27 października 2023)Termiczne przekształcanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych i medycznych a społeczna akceptacja (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony