Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

Zmiany w zasadach raportowania i monitorowania GHG. MKiŚ zapowiada „pilne prace legislacyjne”

Zmienione rozporządzenie UE ws. raportowania i monitorowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych przewiduje m.in. możliwość wykazywania kryteriów zrównoważonego rozwoju do 2023 r. W związku z tym MKiŚ zapowiada prace nad zmianą prawa krajowego.

   Powrót       21 kwietnia 2022       Powietrze i klimat   
GHG

29 marca br. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej (UE) 2022/388 zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 ws. monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z nowymi zasadami pojawiła się możliwość przesunięcia w czasie obowiązku wykazywania kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases - GHG) w przypadku biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych przez podmioty objęte unijnym systemem handlu emisjami (EU ETS) do 2023 r.

MKiŚ wobec unijnego rozporządzenia

Jak wyjaśnia w komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), „emisja ze spalania w 2022 r. paliw z biomasy, biopłynów i biopaliw, raportowana w ramach systemu EU ETS, będzie traktowana jako zeroemisyjna” bez przedstawiania dowodów na spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym resort klimatu zapowiedział „pilne prace legislacyjne” związane z wprowadzeniem zmian w polskim porządku prawnym. Celem aktualizacji krajowego prawa ma być zwolnienie z obowiązku weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze wspomnianych paliw przez cały 2022 r.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja PE za wprowadzeniem bezemisyjnego transportu drogowego do 2035 r. (12 maja 2022)Emilewicz: banki mogłyby ułatwić rozwój cPPA (11 maja 2022)Redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie o 40% do 2050 r.? Scenariusz możliwy pod pewnymi warunkami (29 kwietnia 2022)Misja miast: neutralność klimatyczna. KE ogłosiła 100 miast, które wezmą udział w unijnym projekcie (29 kwietnia 2022)Dyrektywa RED II a wyzwania dla polskiego sektora biopaliw (29 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony