Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Zatwierdzenie wszystkich taryf nastąpi wczesną jesienią

Wody Polskie wczesną jesienią planują zakończyć proces zatwierdzania wniosków taryfowych za wodę i ścieki. Dla 80 proc. wniosków wydane zostały już stosowane decyzje, większość z nich przewiduje obniżki opłat, utrzymanie cen bądź nieznaczne podwyżki.

   Powrót       17 lipca 2018       Woda   

Wody Polskie planują wczesną jesienią ostatecznie zakończyć proces zatwierdzania wniosków taryfowych za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. - Proces zatwierdzania wniosków taryfowych w skali całego kraju jeszcze przebiega, obecnie 80 proc. wniosków zostało zatwierdzonych – powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej procesu weryfikacji wniosków taryfowych za usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

2091 zatwierdzonych wniosków

Do 12 marca br. do Wód Polskich wpłynęło 2561 wniosków o zatwierdzenie taryf, dla których - w większości - wydane zostały już decyzje. Do 30 czerwca br. wydano 2091 pozytywnych opinii, spośród których 1952 wnioski przewidują obniżki opłat, utrzymanie cen lub nieznaczne ich podwyżki (tzw. nieznaczna podwyżka nie przekracza 2 proc.). Nieznaczne podwyżki dotyczą taryf, które zostały zindeksowane o wskaźniki makroekonomiczne. - Ta indeksacja dotyczy składowych części taryfy, w związku z czym mogła nastąpić tu niewielka, 2 proc. podwyżka – powiedziała Joanna Kopczyńska, zastępca prezesa Wód Polskich ds. zarządzania środowiskiem wodnym.

Zaakceptowanych zostało 115 taryf zwiększających ceny oraz 24 taryfy podwyższone z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa. Taka sytuacja miała miejsce na przykład, gdy dane przedsiębiorstwo nie posiada własnego ujęcia wody i kupuje ją od innego. Przyczyną podwyższenia taryf było prowadzenie przez wnioskujące przedsiębiorstwa bądź gminy inwestycji, których celem jest poprawa warunków dostarczania i jakości wody oraz objęcie siecią wodociągowo-kanalizacyjną większej liczby mieszkańców.

Decyzje negatywne

Nadal trwają postępowania weryfikacyjne, na 30 czerwca br. w trakcie procedowania znajdowało się 481 wniosków. Postępowania te dotyczą głównie decyzji negatywnych, które wydawane były „w przypadku nieuzasadnionych wzrostów cen” oraz „niestarannie sporządzonych uzasadnień, niepozwalających na właściwe zbadanie wniosku”. W kwietniu wydano 404 decyzje negatywne, w maju 507, a w czerwcu 481. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji wnioskującym przysługiwała możliwość odwołania. - Na 30 czerwca wpłynęło do nas 75 odwołań, w tym 6 odwołań od decyzji zatwierdzających taryfę oraz 1 odwołanie wskazujące na zbyt niskie ceny w taryfie – dodała Joanna Kopczyńska.

Ceny za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków

W oparciu o wnioski taryfowe złożone przez przedsiębiorstwa opłaty wahają się od 1,58 zł do 57,02 zł za dostarczanie 1 metr sześc. wody. W przypadku odprowadzenia ścieków od 1,98 zł do 34,94 zł za metr sześc. Podana rozbieżność zależna jest od wielu czynników, jak podkreśliła wiceprezes Joanna Kopczyńska, można zauważyć, że w dużych miastach ta cena będzie niższa niż w mniejszych miastach o rozproszonej zabudowie. Zatem im więcej osób składa się na funkcjonowanie sieci, tym ta cena jest niższa.

Spośród wszystkich złożonych wniosków, taryfa obowiązująca najmniejszą liczbę osób obejmowała 22 mieszkańców, zaś wniosek o największej liczbie mieszkańców złożony został przez MPWiK w Warszawie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)300 mln zł w puli konkursu dot. zaopatrzenia w wodę gmin powyżej 15 tys. mieszkańców (02 listopada 2023)Dyrektywa ws. jakości wody pitnej. Do połowy listopada można opiniować akty delegowane (24 października 2023)Dofinansowanie dla infrastruktury dystrybucji wody pitnej w Ząbkach (24 kwietnia 2023)Wody Polskie: coraz więcej decyzji zatwierdzających skrócenie taryf za wodę (17 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony