Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor do spraw działań i rozliczeń księgowych RDOŚ w Krakowie
OPTI-ENER – opiekun Twojego komfortu i… budżetu domowego firmy Hewalex

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów

a+a-    Powrót       21 listopada 2018       Zrównoważony rozwój   

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

“Dzięki środkom z POiŚ realizowanych jest w Polsce wiele ważnych inwestycji (...). Są to np. projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody czy poprawy jakości środowiska miejskiego” wiceminister środowiska Sławomir Mazurek

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów o łącznej wartości wynoszącej 23 606 061 757,71 zł. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania UE wynosi 12 922 370 043,63 zł. Stanowi to 85 proc. dostępnych dla sektora środowiska środków.

Dzięki wspartym dotychczas projektom możliwe będzie osiągnięcie m.in. następujących efektów:

 • zmagazynowanie prawie 3 mln m sześc. wody dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z małą retencją,
 • objęcie 1,4 mln osób ochroną przeciwpowodziową, poprzez budowę i modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej,
 • budowa lub modernizacja 8 zakładów zagospodarowania odpadów oraz 48 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługujących prawie 4,7 mln osób,
 • budowa lub modernizacja 208 oczyszczalni ścieków komunalnych, a także ponad 5,1 tys. km sieci kanalizacyjnej, w wyniku czego podłączono do sieci prawie 360 tys. nowych użytkowników, oraz objęcie łącznie prawie 3,1 mln osób ulepszonym systemem oczyszczania ścieków,
 • objęcie działaniami ochronnymi siedlisk na obszarze ponad 35 tys. ha,
 • wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej w 13 Parkach Narodowych,
 • objęcie rekultywacją prawie 176 ha zdegradowanych i zanieczyszczonych gruntów w miastach,
 • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w miastach o ponad 705 ha.

O programie Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki w jego ramach przeznaczane są między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, realizowane w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, za której wdrażanie odpowiada Ministerstwo Środowiska, przewidziano kwotę 3 508 174 166 euro ze środków Funduszu Spójności. W ramach osi realizowane są następujące działania:

 • 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
 • 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
 • 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
 • 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Źródło: MŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 80 mln zł z budżetu państwa na inwestycje w OZE (23 maja 2019)Przepis na start-upowy sukces (22 maja 2019)Wielkopolska: 700 tys. zł na wymianę starych pieców (21 maja 2019)Bank Światowy rekomenduje włączenie banków i gmin do programu Czyste Powietrze (20 maja 2019)Chełmiec: Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów pelletowych (20 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony