Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

ZGWRP za reaktywacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska

   Powrót       22 stycznia 2021       Zrównoważony rozwój   

Związek Gmin Wiejskich RP (ZGWRP) zwrócił się do przewodniczącego senackiej komisji nadzwyczajnej ds. klimatu o podjęcie inicjatywy legislacyjnej i reaktywację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska.

Postulat odtworzenia zlikwidowanych w 2010 roku gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska pojawił się w opinii, którą przygotował ZGWRP na prośbę przewodniczącego senackiej komisji nadzwyczajnej ds. klimatu. Opinia dotyczyła zmian legislacyjnych postulowanych przez Związek Powiatów Polskich (ZPP) w zakresie nowelizacji art. 404 ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

Czytaj też: Wydawanie publicznych pieniędzy to trudna sztuka

ZPP zwrócił uwagę na problem zmniejszenia środków, które samorządy powiatowe są zobligowane wydać na ochronę środowiska — musi być to kwota nie mniejsza niż ta pochodząca z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych. Zdaniem prezesa Andrzeja Płonki przyczyną tego problemu jest zmniejszenie wpływu z tytułu opiat i kar środowiskowych przy jednoczesnej konieczności oddawania nadwyżki z tytułu tych dochodów do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, jeżeli przekroczą one 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadającego na jednego mieszkańca.

Z powodu tendencji spadkowej wartości średnich dochodów na jednego mieszkańca nadwyżki oddawane do wojewódzkich funduszy są coraz większe. Związek Powiatów Polskich zasugerował powrót do wysokości środków jakimi wcześniej dysponowały samorządy poprzez zmiany legislacyjne, polegające na tym aby do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska przekazywać dochody przekraczające nie 10-krotność średniej krajowej, ale 15-krotność.

Problem nadal pozostanie...

Zdaniem ZGWRP proponowana zmiana – aczkolwiek uzasadniona – wcale nie rozwiąże problemu braków środków w jednostkach samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Limitowane i stosunkowo niewielkie środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar oraz kurczące się źródła dochodów własnych samorządów są zbyt skromne aby skutecznie realizować zadania własne związane z ochroną środowiska – podkreślił ZGWRP w opinii. Zdaniem Związku, w tym kontekście pomogłoby odtworzenie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. Według gmin wiejskich pozwoliłoby to na kreowanie przez JST własnych i lokalnych programów specjalnych na rzecz środowiska oraz stanowiłoby uzupełnienie innych programów o zasięgu ogólnopolskim, czy też wojewódzkim.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada UE przyjęła wart 17,5 mld euro Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (07 czerwca 2021)Ile w Polskim Ładzie ochrony środowiska? (17 maja 2021)Nabory o dofinansowanie projektów, które służą poprawie jakości powietrza (07 kwietnia 2021)Odbudowa po COVID-19: jak będzie funkcjonował główny instrument UE? (11 lutego 2021)Priorytety Komisji ENVE na 2021 rok (03 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony