Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Postulaty ZGWRP po spotkaniu z wicepremierem. Zawiesić w pandemii segregację na 5 frakcji

Możliwość czasowego odstąpienia od segregacji śmieci w systemie 5-frakcyjnym oraz okresowego zawieszenia działalności PSZOK-ów – to niektóre z rozwiązań, jakie zdaniem ZGWRP pomogą organizować gminom gospodarkę odpadami w okresie pandemii.

   Powrót       18 listopada 2020       Odpady   

Związek Gmin Wiejskich RP (ZGWRP) przedstawił wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi najważniejsze problemy samorządów związane z gospodarką odpadami w dobie pandemii. Wicepremier poprosił o taką szczegółową informację podczas ubiegłotygodniowego spotkania ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jak zaznaczył Leszek Świętalski, sekretarz generalny ZGWRP, problemy w tym zakresie dotyczą zarówno funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami, jak i firm z branży odpadowej.

Czytaj też: Problemów w gospodarce odpadami ciąg dalszy. Tym razem chodzi o gminne opłaty za odpady

W piśmie do wicepremiera ZGWRP wskazał m.in. na konieczność stworzenia mechanizmu prawnego umożliwiającego w sytuacjach wyjątkowych możliwie szybkie odstąpienie od ustalonej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Zdaniem ZGWRP pozwoli to z jednej strony na zapewnienie ciągłości odbioru frakcji szczególnie newralgicznych, jak niesegregowane odpady komunalne zawierające środki ochrony osobistej oraz bioodpady, a z drugiej zminimalizuje ryzyko występowania wobec gminy z roszczeniami w trybie art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z tego samego powodu gminy wiejskie zaapelowały o rozwiązania umożliwiające czasowe odstąpienie od selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie 5-frakcyjnym i umożliwienie łącznego zbierania tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła i papieru. Przy czym, jak zaznaczono, organem właściwym do wprowadzenia takich czasowych regulacji powinien być wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydający akt prawa miejscowego wchodzący w życie na zasadach szczególnych.

Czasowe ogranicznie działaności PSZOK-ów

ZGWRP chce też, aby w przypadku dalszego rozwoju epidemii COVID-19, stworzyć przepisy umożliwiające czasowe zawieszenie lub ograniczenia zakresu działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zdaniem gmin wiejskich obecnie obowiązujące przepisy nie dają takich podstaw. Także w tym przypadku, dla skutecznego i szybkiego działania, ZGWRP rekomenduje przyznanie kompetencji organom wykonawczym gmin i związków międzygminnych.

Samorządy zaproponowały też wprowadzenie uproszczonych zasad zagospodarowania odpadów komunalnych. - Gminne systemy odpadowe przestaną sprawnie funkcjonować, jeśli odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów nie będzie gdzie dostarczyć – wskazano w piśmie do wicepremiera.

Dlatego gminy wiejskie poparły w tym zakresie postulaty Rady RIPOK dotyczące umożliwienia, na wniosek zarządzającego instalacją, kierowania określonych rodzajów odpadów bezpośrednio do składowania lub ich magazynowanie ponad określone w decyzjach limity z wyłączeniem w takim przypadku naliczania kar administracyjnych oraz zniesienia odpowiedzialności zarządzającego instalacją przewidzianej przepisami prawa. Samorządy opowiedziały się też za przekazywaniem określonych strumieni odpadów do innych instalacji posiadających techniczne możliwości ich zagospodarowania oraz za zawieszeniem w zakresie powyższych działań decyzji administracyjnych określających ilości i rodzaje odpadów, jakie mogą być przyjmowane do przetwarzania w danych instalacjach.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Taksonomia UE wyznacza ogólne ramy prawne, trwają prace nad aktami delegowanymi (19 listopada 2020)NIK o segregacji odpadów komunalnych w woj. podlaskim: System prawidłowy, ale nie działa (16 listopada 2020)Odbiór odpadów w czasie pandemii – ważne wskazówki dla mieszkańców (24 października 2020)Reforma odpadowa na dwa tempa: liczenie poziomu recyklingu i uwolnienie rynku spalarniowego (13 października 2020)Brzesko: Recyklomat pomoże mieszkańcom w segregacji odpadów (05 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony