Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Prawdziwie zielone zamówienia publiczne to wciąż rzadkość

Zazwyczaj urzędnicy posługują się tradycyjnymi rozwiązaniami i, wybierając najkorzystniejszą ofertę, nie zawsze biorą pod uwagę aspekty środowiskowe. Są oczywiście pewne wyjątki – mówią Kamil Stolarski i Konrad Majewski z kancelarii SMW Legal.

   Powrót       30 listopada 2016       Zrównoważony rozwój   
Kamil Stolarski i Konrad Majewski
Radcowie prawni w kancelarii SMW Legal

Mimo tego, że ściśle obowiązujące klauzule środowiskowe działają w Polsce raczej na zasadzie wyjątku niż reguły, nacisk na przeprowadzanie tzw. zielonych zamówień publicznych stale rośnie. Prawo daje pewne instrumenty do uwzględnienia aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Ich stosowanie wymaga jednak od urzędników odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Bez tego zamawiający nie będą gotowi do skorzystania z posiadanych przez siebie możliwości. Dlatego tak ważny jest transfer wiedzy z dynamicznie rozwijającego się rynku do organów władzy publicznej.

Niektóre branże dają dobry przykład

Organy władzy publicznej w Polsce zobowiązane są np. do nabywania efektywnych energetycznie produktów, co wynika z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831). W przypadku budynków, organy powinny nabywać budynki efektywne energetyczne, które spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej wskazane w stosownych rozporządzeniach. Określone w tej ustawie obowiązki w zakresie zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane powinny być spełnione w przypadku wszystkich zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż tzw. progi unijne, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą w przypadku dostaw lub usług odpowiednio 135 000 euro, 209 000 euro lub 418 000 euro, a w przypadku robót budowlanych 5 225 000 euro. Niektóre produkty nabywane przez organy władzy publicznej muszą być z kolei zaliczane do najwyższej klasy energetycznej, o ile zostanie zachowana jednocześnie zgodność z kryteriami opłacalności, technicznej przydatności oraz będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Typowym przykładem takich produktów są lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe. Z praktyczną realizacją wszystkich wspomnianych kryteriów pojawiają się oczywiście problemy, niemniej prawo przynajmniej przewiduje taką regułę. Co więcej, obowiązek stosowania wysokiej klasy produktów w ramach zamówień publicznych nie ogranicza się wyłącznie do samego zamawiającego. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeśli przedmiotem zamówienia są usługi, ich wykonawcy również powinni zostać zobowiązani do stosowania produktów spełniających określone wyżej wymagania. Tym samym, w stanowiących integralną część specyfikacji umowach o realizację zamówienia publicznego także powinny znaleźć się odpowiednie klauzule.

Tegoroczna nowela zmierza w dobrym kierunku

Wyrazem podkreślenia ważności aspektu środowiskowego w zamówieniach publicznych była ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020). Wraz z jej wejściem w życie 28 lipca 2016 r., ustawodawca zdecydowanie podkreślił możliwość stosowania kryteriów środowiskowych i uwzględniania tego typu elementów w opisie przedmiotu zamówienia. Co istotne, od tej właśnie daty, zgodnie z art. 91 ust. 2a Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie mogą co do zasady stosować ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 proc. Pozostałe 40 proc. muszą więc jakoś zagospodarować. Warto w tym zakresie doradzać właśnie sięgnięcie do kryteriów opartych o aspekty środowiskowe, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia (co dopuszcza wprost art. 91 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp.

Ustawodawca kładzie coraz większy nacisk na uwzględnienie aspektu środowiskowego w zamówieniach publicznych. Czas pokaże, w jakim zakresie duże możliwości, które daje nowe prawo, zostaną wykorzystane przez organy władczy publicznej. Pamiętać należy jednak, że uwzględnienie kryteriów środowiskowych wpływa niejednokrotnie na zwiększenie efektywności ekonomicznej zamówienia, szczególnie z uwzględnieniem kosztu cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych. Powinno to skłaniać zamawiających do sięgnięcia po tego typu kryteria, do czego wręcz obliguje ich konieczność dbałości o dyscyplinę finansów publicznych.

Kamil Stolarski i Konrad Majewski

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

40% zużycia energii w miastach UE to budynki. O komunikacji i sprawnej transformacji sektora (18 czerwca 2024)Termin zgloszeń do tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto upływa 30. czerwca (17 czerwca 2024)Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)Drugi etap reformy Rynku Bilansującego wszedł w życie 14 czerwca br. (17 czerwca 2024)Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony