Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Odwołanie Wód Polskich z funkcji regulatora albo zmiana przepisów. Samorządowcy tracą cierpliwość

Związek Miast Polskich domaga się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora w za­kresie taryf za wodę i ścieki lub wprowadzenia mecha­nizmu korekty taryf w sytuacjach nadzwyczajnych.

   Powrót       06 kwietnia 2023       Woda   

Związek Miast Polskich (ZMP) podjął stanowisko, w którym domaga się odebrania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uprawnień regulatora cen wody i odbioru ścieków. - Na podstawie informacji od przedstawicieli miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanaliza­cyjnych oraz wniosków Zgromadzenia Ogólnego Związku stwierdzamy nieprzestrzeganie przez PGW Wody Pol­skie przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie kryteriów określania taryf za wodę i ścieki oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków. Ma to szczególnie duże znaczenie w czasie destabilizacji sytuacji gospodarczej i bardzo dynamicznych zmian warunków prowadzenia działalności w gospodarce komunalnej – wskazuje ZMP.

Samorządowcy wskazują, że mimo „obiektywnych czynników wzrostu kosztów zaopatrzenia mieszkańców w wodę odpowiedniej jakości”, Wody Polskie nie uwzględniają ich w procesie taryfikacji.

Czytaj też: Opublikowano jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zmiany w ustawie zaopatrzeniowej

Wraz z odebraniem uprawnień Wodom Polskich, ZMP domaga się przywróceniem tych kompetencji radom gmin. Jak dodano, w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku – samorządy oczekują pilnej nowelizacji ustawy o zbioro­wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, poprzez wprowadzenie mecha­nizmu korekty taryf w sytuacjach nadzwyczajnych, czyli analogicznie jak w ustawie Prawo energetyczne dla cen ciepła.

- Ta procedura umożliwi szybkie uwzględnienie niezależnych od przedsiębiorstw zmian, których obecna dynamika, ignorowana przez regulatora, stawia branżę o podstawowym zna­czeniu dla mieszkańców w sytuacji krytycznej. Stwarza ona zagrożenie niezachowania ciągłości dostaw wody o wyma­ganej jakości, a nawet utraty płynności finansowej przedsiębiorstw. W praktyce pozbawia je także możliwości modernizacji i rozwoju, w tym z wykorzystaniem środków unijnych – wyjaśniono.

Związek przygotował propozycję zmian przepisów w tym zakresie. Propozycja zakłada ponadto nałożenie na organ regulujący obowiązek przedstawiania w formie pisemnej wyników przeprowadzonych analiz i weryfikacji oraz uzasadnienia decyzji odmownej w postępowaniu taryfowym.

W swoim stanowisku ZMP wskazuje ponadto, że jeśli projekt zmian w ustawie, wprowadzających mechanizm korekty taryfy w sytuacjach nad­zwyczajnych nie zostanie przyjęty, okres obowiązywania taryf za odprowadzanie ścieków i zaopatrzenia w wodę powinien zostać skrócony z 3 lat do 1 roku.

Wniosek do premiera

To kolejny głos w sprawie pozbawienia Wód Polskich funkcji regulatora taryf – wcześniej strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) poinformowała, że wniosek w tej sprawie wkrótce zostanie przekazany do premiera Mateusza Morawieckiego. Więcej na ten temat w artykule pt. Samorządy chcą pozbawienia Wód Polskich funkcji regulatora taryf. Wniosek w tej sprawie trafi do Premiera.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Wody Polskie w ponad 500 przypadkach odmówiły zatwierdzenia nowych taryf (22 czerwca 2023)Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji to obowiązek - a gdy właściciela nie stać? RPO pisze do MKiŚ (25 maja 2023)Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)Pomorskie: Ponad 3 mln zł pożyczki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jabłowie (12 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony