Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Konsultacje w sprawie Europejskiej Strategii i Agendy dla Badań i Rozwoju na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

8 lipca 2019

W ramach Platformy – CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agenda prowadzone są konsultacje on-line dotyczące wdrażania koncepcji GOZ oraz priorytetowych kierunków badań i obszarów innowacji. Uwagi zostaną uwzględnione w Europejskiej Strategii oraz Agendzie Badań i Rozwoju na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które trwają do 28 sierpnia 2019 r.

Weź udział w konsultacjach on-line pod adresem: https://contributions.cicerone-h2020.eu/participate/home

(Jeśli przycisk nie działa, proszę skopiować link i wkleić do przeglądarki: https://contributions.cicerone-h2020.eu/participate/home. W razie potrzeby skorzystania z pomocy przy pracy z platformą do konsultacji, prosimy o kontakt z: support@cicerone-h2020.eu)

Konsultacje poprzedziła analiza 104 programów badań, rozwoju i innowacji, realizowanych na poziomie krajowym lub regionalnym w UE wraz z określeniem kluczowych obszarów B+R+I wspomagających osiągnięcie priorytetów GOZ. Przeprowadzono również badania ankietowe, mające na celu ustalenie potrzeby stworzenia wspólnej platformy programowania badań, rozwoju i innowacji na potrzeby współpracy jednostek zarządzających i finansujących programy B+R+I na rzecz GOZ. Rezultaty tych konsultacji i analiz dostępne są tutaj.

Udział w konsultacjach przyczyni się do dostosowania przyszłego finansowania oraz polityki UE, polityki krajowej, regionalnej i lokalnej w zakresie GOZ, a także zapewni włączenie priorytetów istotnych dla Polski do Agendy i Strategii.
W dalszej fazie realizacji projektu dokumenty te będą podstawą do zbudowania europejskiej platformy współpracy operatorów programów oraz wszystkich stron zainteresowanych, co przyczyni się do lepszej koordynacji realizacji badań i innowacji na potrzeby wdrażania GOZ oraz do tworzenia wspólnych, międzynarodowych programów badawczych służących temu celowi.


Dodatkowych informacji z ramienia Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych udzielają:
• mgr Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Biura Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań tel. 691 566 888, e-mail: i.ratman-klosinska@ietu.pl
• dr Beata Michaliszyn, Zakład Badań i Rozwoju tel.: 32 254-60-31 w. 284, e-mail: b.michaliszyn@ietu.pl

Platforma funkcjonuje w projekcie CICERONE, realizowanym w ramach Programu H2020, którego współrealizatorem jest IETU.
Celem projektu CICERONE jest wypracowanie na poziomie europejskim strategicznego podejścia do koordynacji i wspólnego programowania krajowych i regionalnych programów finansowania badań i innowacji w zakresie ich celów i zadań wspomagających wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Umożliwi to budowanie międzynarodowych synergii pomiędzy krajowymi i regionalnymi jednostkami zarządzającymi i finansującymi programy badań, rozwoju i innowacji w celu wyeliminowania lub uniknięcia fragmentacji badań. Przyczyni się także do skutecznej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych rozwiązań dla GOZ opracowywanych lub wdrażanych obecnie w indywidualnych programach krajowych i regionalnych w Unii Europejskiej.

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów
Daty: od 8 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019
Cena: 0 PLN, bezpłatne

Konsultacje on-line, internet.
Katowice
Polska, Europa

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony