Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

27 lutego 2019

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabędą podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w oparciu o popularne programy Epanet 2.0 i SWMM5 oraz posiądą odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań dla programów komercyjnych. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w szkoleniu jest zabranie ze sobą laptopa, do którego na szkoleniu zostaną wgrane powyższe programy i na którym Uczestnik będzie pracował podczas spotkania.
Oba programy są programami bezpłatnymi udostępnianymi bez ograniczeń wraz z kodami źródłowymi (open source) przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA) i mogą być używane przez przedsiębiorstwa wodociągowe do budowy własnych modeli.

Model hydrauliczny jest cyfrowym odwzorowaniem sieci i pozwala na obserwację zjawisk w niej zachodzących oraz wpływu rożnych czynników na pracę sieci. Za pomocą Epanet 2.0 i SWMM5 można tworzyć modele dynamiczne pozwalające na obserwację pracy sieci zmienną w czasie.
Zadaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową w zakresie:
• regulacji przepływów i ciśnień,
• doboru: średnic rurociągów, pomp, zbiorników sieciowych,
• wykrywania awarii i stanów nietypowych,
• sterowania pracą sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych,
• rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych odbiorców i dzielnic, zmiany sposobu zasilania),
• badania wpływu sieci wodociągowej na jakość wody.
Zadaniem modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią kanalizacyjną w zakresie:
• doboru: średnic i kształtów przekrojów kanałów, przepompowni i zbiorników,
• rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych dostawców ścieków),
• wykrywania nietypowych stanów pracy,
• wykrywanie nielegalnych zrzutów, wielkości infiltracji i eksfiltracji.

Zakres szkolenia obejmuje: zapoznanie ze strukturą programów, przygotowanie i wprowadzanie danych, kalibrację modelu, pracę na modelu oraz obserwację i interpretację wyników.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 27 lutego 2019 do 28 lutego 2019
Cena: 1000 zł netto +23% vat

Zamek w Uniejowie
Uniejów
Polska

Kontakt

Beata Bartczak
Telefon: 792 989 033
Więcej informacji
▲  Do góry strony