Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowej

   Powrót       Komunikat HR       13 sierpnia 2021   
Jeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).

W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci polityka klimatyczno-energetyczna będzie jednym z najważniejszych obszarów działalności państwa. Efektywne wdrożenie wizji neutralności klimatycznej będzie możliwe dzięki specjalistom, których wiedza, umiejętności i doświadczenie odpowiadają na potrzeby projektowania, implementacji i monitorowania koniecznych nowych rozwiązań. Potrzebny do tego zasób kompetencji to w szczególności: wiedza techniczna (np. w zakresie energetyki, ciepłownictwa, ropy, gazu, paliw transportowych czy gospodarki wodorowej), umiejętności analityczne, rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie i powiązań między nimi a klimatem oraz ich wpływu na życie ludzi i gospodarkę, doświadczenie w realizacji projektów, a także wiedza z zakresu finansowania projektów w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej.

Wobec zidentyfikowanych deficytów w zakresie zatrudniania w administracji rządowej osób z wykształceniem technicznym pozyskanie specjalistów z zakresu polityki energetycznej, klimatycznej, odpadowej czy środowiskowej, dysponujących wyżej wskazanymi kompetencjami jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego wychodząc mu naprzeciw, chcemy realizować projekt edukacyjny, który będzie „kuźnią talentów” dla administracji rządowej w wyżej wymienionych obszarach.

Projekt Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej przeznaczony jest dla absolwentów (z tytułem magistra lub równorzędnym) uczelni wyższych, kierunków technicznych/ przyrodniczych, których wiedza pozyskana w trakcie studiów wyższych będzie stanowiła solidne podstawy do zdobywania kompetencji niezbędnych do realizacji wyzwań stojących przed polską administracją w obszarze Zielonego Ładu. ATEK, realizowany w formule programu szkoleniowego w ramach statutowej działalności Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, skoncentrowany będzie na praktycznych umiejętnościach pozyskiwanych poprzez zajęcia prowadzone przez praktyków, w tym autorytety krajowe i zagraniczne, jak również krajowe i zagraniczne staże oraz wizyty studyjne pozwalające na pozyskanie wiedzy, doświadczenia, poznanie najlepszych praktyk, a także na budowanie profesjonalnej sieci kontaktów.

Aplikuj
Do 20 września aplikuj do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej, dzięki której zyskasz:
- unikalną wiedzę i umiejętności zdobyte przez rok intensywnej nauki, powiązanej z wypłatą stypendium;
- udział w krajowych i zagranicznych stażach w instytucjach odpowiedzialnych za proces transformacji energetyczno-klimatycznej;
- gwarancję pracy w administracji publicznej.
Więcej  ›
Komunikat HR został opublikowany przez firmę, która go sygnuje. Wydawca i redakcja Teraz Środowisko nie ponoszą odpowiedzialności za jego treść.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
› Naczelnik wydziału w Wydziale Energetyki LokalnejOferta pracy› Główny specjalista w Wydziale ElektromobilnościOferta pracy› Specjalista w Wydziale Dokumentacji Geologicznych IOferta pracyNasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony