Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Specjalista ds. ochrony środowiska / Kierownik projektów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: ECHO Energy and Safety Sp. z.o.o. Numer referencyjny: 002/05/2022 Data publikacji: 05 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

 • Obsługa baz BDO, CRO, BDS;
 • Przygotowanie sprawozdawczości do organów administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
 • Przygotowanie dokumentów i wniosków wymaganych dla rozpoczęcia nowych inwestycji: ocen oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięcia itp.;
 • Przygotowanie opracowań środowiskowych z zakresu: prawa wodnego i/lub modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu; gospodarki odpadami, odpadami opakowaniowymi, odpadami elektrycznymi i elektronicznymi;
 • Udział/Prowadzenie audytów oceny zgodności z przepisami prawnymi w ochronie środowiska; 
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych na zgodność z normą ISO 14001 i/lub ISO 9001i/lub ISO 50001 i/lub 45001;
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami;
 • Udział w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 • Monitorowanie i nadzorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska;
 • Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie obowiązków związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami;
 • Budowanie i promowanie kultury pro-środowiskowej wśród współpracowników;
 • Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska;
 • Reprezentowanie Spółki jako prelegent w debatach, webinariach, konferencjach;
 • Nawiązywanie kontaktów handlowych i pozyskiwanie projektów;
 • Kierowanie zespołem w ramach projektu, rozliczanie projektów i składanie ofert w ramach rozbudowy działu - dla Kierownika Projektów.

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, zarządzania środowiskowego lub inne pokrewne;
 • 3-5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu opracowań środowiskowych, raportów z audytów;
 • Znajomość przepisów dot. ochrony środowiska i umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • Znajomość baz BDO, CRO, BDS;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu Ms Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność w działaniu i nastawienie na rozwój; 
 • Punktualność i sumienność;
 • Rozwinięte kompetencje społeczne pozwalające na budowanie trwałych relacji biznesowych;
 • Pasja i wiara w to, że warto dbać o środowisko.

Mile widziane:
 • Doświadczenie w obliczaniu emisji (OPA03 i / lub Operat FB); obliczaniu klimatu akustycznego (program IMMI);
 • Znajomość ISO 14001 i/lub ISO 9001 i lub ISO 50001 i/lub ISO 45001;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych Polska, ewentualnie UE;
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami - dla Kierownika Projketu

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Program premii uzależniony od realizacji celów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Możliwość stałej współpracy w zespole międzynarodowym;
 • Szkolenia kierunkowe;
 • Dofinasowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie;
 • Dodatkowy płatny dzień urlopu z okazji imienin pracownika;
 • Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej LUXMED;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Inne informacje

Oferujemy pracę w naszym głównym biurze w Warszawie - Al. Krakowska 110/114, Budynek B27, lok. 22 i 23.

Aplikacje zawierające CV prosimy przesłać na adres: echoeg@echoeg.com z nazwą stanowiska z ogłoszenia w tytule e-maila do 20.05.2022 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez ECHO Energy and Safety Sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę" (opcjonalnie).
Art. 13 RODO - obowiązek informacyjny
Dla kandydatów do pracy w ECHO Energy and Safety Sp. z o.o.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECHO Energy and Safety Sp. z o.o., z siedzibą ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn; e-mail: echoeg@echoeg.com

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

ECHO Energy and Safety Sp. z.o.o.

Firma ECHO Energy and Safety Sp. z o.o. należy do grupy ECHO Environmental Group, która powstała w 2009 roku w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie usługami konsultingu ochrony środowiska w Polsce, w Europie Środkowej i Wschodniej. Zajmujemy się między innymi przeglądem stanu środowiska przedsiębiorstw pod różnym kątem, włącznie z przeglądami zgodności prawnej i systemów zarządzania energią i zarządzania środowiskowego jak również badaniami terenowymi środowiska gruntowo-wodnego oraz oceną stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2018 roku spółka rozwija nowy dział architektura i projektowanie branżowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony