Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/7089/2024/OŚ/JCZ Data publikacji: 05 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Główne odpowiedzialności:
-prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Charakterystyka pracy:
-wydawanie decyzji, zezwoleń, zaświadczeń,
-prowadzenie rejestrów, wykazów i baz danych,
-przygotowywanie oraz opiniowanie programów, planów, strategii, regulaminów i innych dokumentów strategicznych w zakresie ochrony środowiska,
-wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
-organizowanie otwartych konkursów ofert,
-musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
  • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa Prawo ochrony środowiska,
  • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawa Prawo zamówień publicznych,
  • ustawa o ustroju m.st. Warszawy,
  • ustawa o samorządzie gminnym,
  • ustawa o samorządzie powiatowym.

Wymagania

Niezbędne wymagania:
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-umiejętność obsługi komputera, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów,
-wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska lub architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub leśnictwa lub inżynierii środowiska lub gospodarki przestrzennej lub pokrewnych i minimum rok stażu pracy albo wykształcenie średnie z zakresu ochrony środowiska lub architektury krajobrazu lub ogrodnictwa i minimum 4-letni staż pracy,
-kompetencje: identyfikacja z urzędem, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Oferujemy

Oferujemy
-umowę o pracę,
-dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
-rozwój zawodowy,
-trzynaste wynagrodzenie,
-dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
-szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
-zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Inne informacje

Miejsce pracy: w pomieszczeniu biurowym na XIX piętrze w budynku przy pl. Bankowym 2. Budynek jest wyposażony w podjazd oraz system kontroli dostępu. Szerokość wejścia, ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi windy maja szerokość 80 cm. W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko pracy: przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, telefoniczna i bezpośrednia obsługa klientów. Praca wykonywana będzie w budynku urzędu oraz w terenie.

Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacje Urzędu m.st. Warszawy:

https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/

Wyszukaj ogłoszenie nr: UM/7089/2024/OŚ/JCZ i aplikuj.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony