Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Decyzja wykonawcza z dnia 10 sierpnia 2018  ⋅  2018/1147

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5070) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Decyzja wykonawcza z dnia 10 sierpnia 2018 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2018 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony