Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Badania stanu środowiska i remediacja terenów zanieczyszczonych Arcadis
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód Arcadis

Komunikat z dnia 13 maja 2020  ⋅  (2020/C 164/05)

KOMUNIKAT KOMISJI Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2019 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego system handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (2020/C 164/05) 1. Wprowadzenie Komunikat z dnia 13 maja 2020 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 13 maja 2020 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony