Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.09.2021 24 września 2021

Komunikat z dnia 25 września 2020  ⋅  2020/C 317/04

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (2020/C 317/04) Spis treści Wprowadzenie 6 1. Zakres i definicje 7 1.1. Zakres stosowania 7 1.2. Środki pomocy objęte niniejszymi wytycznymi 7 1.2.1. Pomoc mająca na celu rekompensatę wzrostu cen energii elektrycznej wynikającego z włączenia kosztów emisji gazów cieplarnianych wynikających z EU ETS (powszechnie zwanych „kosztami emisji pośrednich”) 7 1.2.2. Pomoc związana z fakultatywnym przejściowym przydziałem bezpłatnych uprawnień na modernizację sektora energetycznego 7 1.3. Definicje 8 2. Wspólne zasady oceny 9 3. Ocena zgodności na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu 10 3.1. Pomoc dla przedsiębiorstw w sektorach, które uznaje się za narażone na rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z powodu znacznych kosztów pośrednich faktycznie ponoszonych w wyniku przeniesienia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej (pomoc na pokrycie kosztów emisji pośrednich) 10 3.2. Pomoc związana z fakultatywnym przejściowym przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji na potrzeby modernizacji produkcji energii elektrycznej 12 4. Ocena 14 5. Audyty energetyczne i systemy zarządzania 14 6. Przejrzystość 14 7. Sprawozdawczość i monitorowanie 15 8. Okres stosowania i rewizja 16 Załącznik I 17 Załącznik II 18 Załącznik III 19 WPROWADZENIE Komunikat z dnia 25 września 2020 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25 września 2020 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony