Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.09.2021 20 września 2021

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2020  ⋅  Dz. U. 2020 poz. 283

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2020 opublikowano w Dzienniku Ustaw 21 lutego 2020 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Ustaw
▲  Do góry strony