Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
System Zero - rewolucja w pompach ciepła do zastosowań komercyjnych firmy Glen Dimplex Polska
Szkolenia w zakresie obowiązków środowiskowych oraz usługi konsultingowe firmy Ekodialog

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019  ⋅  2019/147

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/147 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 stycznia 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony