Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

Rozporządzenie z dnia 04 kwietnia 2019  ⋅  2019/552

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/552 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobin bicyklopiron chlormekwat cyprodynil difenokonazol fenpropimorf fenpiroksymat fluopyram fosetyl izoprotiolan izopyrazam oksamyl protiokonazol spinetoram trifloksystrobiny i triflumezopirimu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie z dnia 04 kwietnia 2019 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 05 kwietnia 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony