Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Sprostowanie z dnia 05 marca 2021  ⋅  2020/2151

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 428 z dnia 18 grudnia 2020 r. ) 1. Strona 59, załącznik I pkt 1 (wzór oznakowania): Sprostowanie z dnia 05 marca 2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 05 marca 2021 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony