Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Sprostowanie z dnia 11 stycznia 2021  ⋅  2018/848

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 14 czerwca 2018 r. ) 1) Strona 37, art. 30 ust. 5 lit. b) i c): Sprostowanie z dnia 11 stycznia 2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 stycznia 2021 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony