Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Sprostowanie z dnia 17 maja 2024  ⋅  2024/1103

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2024/1103 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i oddzielnych powiązanych regulatorów oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/1103, 19 kwietnia 2024 r. ) „ZAŁĄCZNIK III Sprostowanie z dnia 17 maja 2024 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 maja 2024 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony