Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych

   Powrót       Reportaż promocyjny       17 czerwca 2019   

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogą otrzymać nawet 5 mln zł pożyczki na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Dzięki finansowaniu z funduszy unijnych nie jest wymagany wkład własny, a oprocentowanie jest stałe.

Dla kogo pożyczka?

Alior Bank udziela pożyczek termomodernizacyjnych spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z trzech województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego.
W województwie łódzkim z instrumentu może skorzystać również samorząd, przeznaczając środki na termomodernizację budynków publicznych.
W każdym z trzech regionów inwestor może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę na finansowanie m.in.:

  • modernizacji przegród zewnętrznych budynków,
  • wymiany wyposażenia na energooszczędne,
  • przebudowy systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła oraz
  • przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji.

Bez źródeł węglowych, z ekspertyzą przyrodniczą

Z dofinansowania wyłączone są źródła ciepła opalane węglem, co dotyczy zarówno montażu nowych pieców opalanych węglem, jak i modernizacji pieców istniejących.

Z troski o środowisko naturalne, niezbędna jest również zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru, a także przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej lub inwentaryzacji przyrodniczej (w przypadku wymagania sporządzenia takich opracowań).

Przygotowanie audytu i dokumentacji technicznej, które odbyło się po 1 marca 2019 r., podlega refundacji w wysokości 90 proc. kosztów brutto. Środki pochodzą z inicjatywy ELENA (ang. European Local Energy Assistance, Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), zarządzanej przez Europejski Bank Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej.

Niezbędny audyt energetyczny

Warunkiem ex ante do uzyskania Pożyczki termomodernizacyjnej jest przedstawienie audytu energetycznego. Wykazanie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej o 25-40 proc. pozwala uzyskać stałe oprocentowanie 0,5 proc. przez cały okres kredytowania.

Audyt może zostać przeprowadzony jedynie przez audytorów energetycznych o kwalifikacjach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. ws. szczegółowego zakresu form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z późniejszymi zmianami.

▲  Do góry strony