Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Wymiana oświetlenia? Niezbędny rzetelny audyt

   Powrót       Reportaż promocyjny       27 sierpnia 2018   

Choć efektywne wykorzystanie energii w temacie oświetlenia najczęściej się pomija, gra jest warta świeczki. Samo wdrożenie wniosków z audytu to oszczędność energii bez wielkich nakładów inwestycyjnych. Europejski projekt PremiumLight Pro wspiera poprawę efektywności energetycznej oraz budowę i modernizację oświetlenia LED w sektorze tak publicznym, jak i prywatnym.

Modernizacja oświetlenia: dlaczego audyt energetyczny jest przy niej potrzebny?

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w technologii LED to jedno z najczęściej proponowanych działań służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Zapewnia szybki zwrot z inwestycji i realną poprawę warunków oświetlenia. Tymczasem temat oświetlenia oraz efektywnego wykorzystania energii jest w wielu sektorach prywatnych i publicznych bagatelizowany. Odkładane są decyzje o inwestycjach, modernizacjach czy przeprowadzeniu audytów energetycznych, choć już wdrożenie samych wniosków i zaleceń poaudytowych mogą prowadzić do dużych oszczędności energii i kosztów bez znacznych nakładów inwestycyjnych.

Co zawiera audyt energetyczny?

  • opracowanie i analiza zużycia energii w danym obiekcie, uwzględniające jego charakterystykę, wszystkie urządzenia techniczne oraz instalacje,
  • wnioski i sugestie służące poprawie efektywności energetycznej tych obiektów,
  • wskazówki na temat zalecanych inwestycji o szybkim czasie zwrotu oraz możliwych do uzyskania oszczędności.
Audyt niemal zawsze jest uzasadniony ekonomicznie i prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i gmin, o ile jest dobrze przeprowadzony.

Objawy nierzetelnego audytu
• branie pod uwagę tylko wymiany opraw oświetleniowych podczas analiz,
• pomijanie automatycznych systemów regulacji (mogą one przynieść dodatkowo 60 proc. oszczędności oraz zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania oświetlenia),
• zależność od dystrybutorów rozwiązań technicznych,
• niepodpieranie audytu obliczeniami fotometrycznymi (związanymi z normami oświetleniowymi). [Więcej informacji]

Przykład konkretnego budynku

Także projektując nowe budynki warto zadbać o rzetelny audyt. Dzięki zmianie założeń dotyczących oświetlenia śląska placówka szkolno-wychowawcza mogła spełnić wymagane przepisami normy budowlane. W budynku zaprojektowano świetlówki kompaktowe z elektronicznymi statecznikami.

Wymogi: wskaźnik jednostkowego zużycia energii pierwotnej, zgodnie z przepisami, powinien wynosić 181 kWh/m2/rok dla całego budynku.
Projekt: charakterystyka energetyczna wykazała zużycie 267 kWh/m2/rok (ogrzewanie i wentylacja stanowiły 15 proc., ciepła woda – 7 proc., chłodzenie – 6 proc., a oświetlenie – 72 proc.).

Zaproponowane zmiany:
1.
Zlecono wymianę fluorescencyjnych świetlówek liniowych na LED-y. Uzyskano sporą oszczędność, ale budynek nadal nie spełniał warunków technicznych.
2. Wyniki poprawiły się znacznie po optymalizacji projektu fotometrycznego i użyciu wysokowydajnych technologii o prawidłowym rozsyle światła w poszczególnych pomieszczeniach. Wskaźnik odpowiadający za oświetlenie wynosił kolejno: 192, 117 i 73 kWh/m2/rok, czyli obniżył się o ponad 60 proc.
Efekt: zużycie energii dla całego obiektu zmalało o prawie 45 proc. Co ciekawe, nie proponowano tutaj automatycznych systemów regulacji, które dałyby dalsze oszczędności.

Oświetlenie LED to szerokie możliwości tworzenia efektywnych i wysokiej jakości systemów oświetleniowych. Równie szeroki jest jednak brak świadomości o wadach tej technologii. Jeżeli w szkole, biurowcu czy na ulicy zostaną zamontowane oprawy LED niespełniające wymogów, to my wszyscy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo.
Łukasz Rajek, specjalista ds. zarządzania energią
[Więcej informacji]

Gdzie znaleźć sprawdzone informacje?

Każdy projekt oświetlenia wymaga indywidualnego podejścia. Pomocne tutaj są opracowane w ramach projektu PremiumLight Pro poradniki i kryteria zamówień publicznych oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani modernizacją lub budową nowych systemów oświetlenia, w tym samorządy, projektanci i instalatorzy.

Jaki jest cel opracowanych w PremiumLight Pro kryteriów zamówień publicznych?

Kryteria zamówień w dokumentach mają na celu wsparcie procesów przetargowych na budowę lub modernizację wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia LED. Dotyczą zarówno wymagań dla całego systemu oświetlenia, jak i jego komponentów. Ważne jest, aby proces zastosowania technologii oświetlenia LED skupiał się nie tylko na osiągnięciu jak największej efektywności energetycznej, ale również na jakości.

Technologia LED różni się znacznie od pozostałych technologii oświetleniowych i posiada wiele innowacyjnych możliwości, np. zastosowanie optymalnych opraw, zabudowanie oświetlenia, zastosowanie elastycznego sterowania oświetleniem, wybór temperatury barwowej czy zmiana natężenia oświetlenia w ciągu dnia.

Podstawowe parametry są uwzględnione w kryteriach zamówień, natomiast szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji projektu oświetlenia. Kryteria udzielania zamówień obejmują takie parametry, jak: zużycie energii, gęstość mocy, skuteczność opraw czy źródeł światła, wskaźnik oddawania barwy, żywotność, kompatybilność, migotanie, sterowanie oświetleniem, koszt cyklu życia (LCC – life cost cycle) i konserwacja.

Wspieranie poprawy efektywności energetycznej oraz budowy/modernizacji oświetlenia LED to cele europejskiego projektu PremiumLight Pro, skierowanego zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego.
Zapraszamy do lektury poradników:
- oświetlenie wewnętrzne
- oświetlenie zewnętrzne

Za realizację projektu PremiumLight Pro na terenie Polski odpowiada katowicka Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), na co dzień zajmująca się poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, odnawialnymi źródłami energii czy kogeneracją.
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) jest prywatną, niezależną organizacją pozarządową nie działającą dla zysku, powstałą w 1990 r. Nadrzędnym celem FEWE jest zrównoważony rozwój kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii. Statutowymi celami FEWE są przede wszystkim wspieranie i inspirowanie w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania czystych źródeł energii i ochrony środowiska organizacji społecznych i politycznych, administracji państwowej i samorządu terytorialnego, ruchów ekologicznych oraz innych grup związanych z działalnością gospodarczą, a także kreowanie i popieranie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii w gospodarce.
ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice
©FEWE, ©AdobeStockPhoto
▲  Do góry strony