Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

Bezpieczeństwo energetyczne - Słownik ochrony środowiska

B

Bezpieczeństwo energetyczne

Jedno z podstawowych pojęć z zakresu gospodarki energetycznej państwa, odnoszące się zarówno do nauk technicznych, ekonomicznych, jak i politologii. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo energetyczne pod pojęciem tym należy rozumieć stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. W innych dokumentach strategicznych pojęcie to zdefiniowano także poprzez dodanie do ustawowej definicji zastrzeżenia, że pojęcie to związane jest ponadto z zagwarantowaniem bezpieczeństwa dostaw surowców, wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, czyli pełnego łańcucha energetycznego. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) definiuje natomiast bezpieczeństwo energetyczne jako nieprzerwaną dostępność źródeł energii oraz ich przystępność cenową. IEA podkreśla przy tym wieloaspektowość koncepcji, w tym długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne dotyczące głównie inwestycji w infrastrukturę energetyczną zgodnie z rozwojem gospodarczym i potrzebami środowiskowymi oraz krótkookresowe bezpieczeństwo energetyczne skupiające się na zdolności systemu energetycznego do szybkiej reakcji na nagłe zmiany w bilansie podaży i popytu energii.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło