Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.02.2023 08 lutego 2023

Budowle piętrzące - Słownik ochrony środowiska

B

Budowle piętrzące

Budowle hydrotechniczne umożliwiające stałe lub okresowe piętrzenie wód powierzchniowych ponad przyległy teren lub naturalny poziom zwierciadła wód. Budowlami tymi są m.in. jazy i zapory. W budowie tych obiektów wyróżniamy stanowisko górne i dolne. Budowle piętrzące wyposażane są w zamknięcia lub budowlane są bez zamknięć. Zamknięcia te pozwalają na sterowanie w określonym zakresie wielkością przepływu oraz poziomem wody stanowiska górnego.

Ostatnie uaktualnienie: 03.01.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło